Strona główna 0_Slider Sześciolatki bez prawa do świetlicy? Rodzice zaskoczeni, magistrat zmienia zdanie

Sześciolatki bez prawa do świetlicy? Rodzice zaskoczeni, magistrat zmienia zdanie

4

Dwoje starszych dzieci będzie mogło korzystać ze szkolnej świetlicy, najmłodsze już nie. Co mam zrobić z córką, kiedy będę w pracy? – zapytała pod koniec czerwca jedna z czytelniczek Swidnica24.pl. Magistrat przywołuje przepisy i wyjaśnia.

Ze zdumieniem czytelniczka Swidnica24.pl przyjęła informację ze szkoły, do której zapisała kolejne dziecko, że od tego roku placówka otrzymała decyzję z Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, by do świetlicy nie przyjmować dzieci z oddziałów zerowych. – Do tej szkoły chodzi dwoje moich starszych dzieci, są w klasach młodszych, i mają zapewnioną świetlicę. Podobnie było, gdy oboje uczęszczali w tej samej szkole do zerówki. Pracuję od 7.00 do 14.00, najmłodsze dziecko ma zapewnione w zerówce 5 godzin zajęć od 8.00 do 13.00. Co mam zrobić z nim w pozostałych godzinach? Nie mam kogo prosić o pomoc – pyta świdniczanka i dodaje, że o kategorycznym zakazie nikt jej nie informował w marcu, gdy zapisała dziecko do zerówki w szkole. – Wtedy podejmowałam decyzję, czy córka ma zostać w zerówce w przedszkolu, czy pójść już do szkoły. Od tamtej decyzji dzisiaj nie ma odwrotu. W podobnej sytuacji jak ja jest wielu rodziców. Dlaczego nikt nas nie uprzedził wcześniej? Co mamy robić?

O decyzję z urzędu zapytaliśmy w Szkole Podstawowej nr 105 w Świdnicy. – Otrzymaliśmy ją już po zapisach dzieci – mówi dyrektor Małgorzata Pielach dodając, że zgodnie z przepisami dzieciom z oddziałów przedszkolnych (a takim jest “zerówka”) świetlica nie przysługuje, jednak do tego roku w sytuacji, gdy rodzice pracowali, dzieci mogły korzystać z tej dodatkowej opieki.

Jaki był powód wydania zakazu przyjmowania “zerówkowiczów” do świetlicy i czy decyzja jest nieodwołalna, zapytaliśmy 24 czerwca. Odpowiedź z Urzędu Miejskiego nadeszła 3 lipca.

Jak informuje rzeczniczka magistratu Magdalena Dzwonkowska, prawo oświatowe w artykule 105 ust. 1 określa, w jakich sytuacjach w szkołach podstawowych dzieciom należy zorganizować zajęcia świetlicowe. – Według Ministerstwa Edukacji Narodowej „nie można utożsamiać opieki nad dziećmi w oddziale przedszkolnym z opieką w świetlicy szkolnej, gdyż odbywają się one na podstawie odmiennych przepisów oświatowych w tym zakresie (…) Oddział przedszkolny jest przeznaczony dla dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zgodnie z przepisem art. 31 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe. Zapis art. 95 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe określa strukturę organizacyjną szkoły podstawowej, która obejmuje klasy I-VIII. Oddział przedszkolny, mimo iż zorganizowany jest w szkole podstawowej, organizacyjnie pozostaje nadal w strukturze wychowania przedszkolnego, a dzieci z oddziałów przedszkolnych nie są uczniami szkoły”. (odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej z 08.02.2012 r. na zapytanie senatorskie) – odpowiada Dzwonkowska i dodaje.  – Mając jednak na uwadze napływające do Wydziału Edukacji prośby rodziców dzieci zapisanych do oddziałów zerowych w naszych szkołach podstawowych oraz przyjęte przez nas przed kilku laty rozwiązanie w tej sprawie (nieodpłatna świetlica szkolna jako zachęta dla dzieci 6-letnich, które w celu odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przeszły z przedszkola do szkoły podstawowej, tym samym zwalniając miejsca w przedszkolach dla dzieci trzyletnich), zdecydowano, iż dyrektorzy szkół uwzględnią wnioski o zapewnienie opieki świetlicowej w roku szkolnym 2020/21. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, o której mowa w art. 105 ust.1 pkt 1 cytowanej ustawy, tzn. gdy dziecko z oddziału zerowego będzie musiało przebywać w szkole dłużej niż 5 godzin z powodu potwierdzonego zatrudnienia obojga rodziców/opiekunów.

Agnieszka Szymkiewicz