Strona główna 0_Slider Prezes ŚPWiK odwołany. Rada Nadzorcza obarcza Sochackiego winą za niezrealizowanie modernizacji basenu...

Prezes ŚPWiK odwołany. Rada Nadzorcza obarcza Sochackiego winą za niezrealizowanie modernizacji basenu letniego

15

Komunikat Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji:

Niezrealizowanie projektu modernizacji basenu przy ulicy Śląskiej, brak właściwej komunikacji prezesa z Radą Nadzorczą i właścicielem spółki, zauważalny spadek inicjatywy zarządczej, a w konsekwencji utrata zaufania i zmiana na stanowisku prezesa spółki – to główne wnioski, jakie padły dziś na posiedzeniu Rady Nadzorczej Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Członkowie rady podkreślili mało efektywne działania, skutkujące ostatecznie zaprzestaniem realizacji inwestycji modernizacji basenów. Proces rozpoczęty w 2016 roku na mocy porozumienia urzędu miejskiego i świdnickich wodociągów po niespełna czterech latach wrócił do punktu wyjścia.

Wśród powodów utraty zaufania i tym samym odwołania prezesa Jacka Sochackiego znalazł się również fakt niepoinformowania przez władze spółki Rady Nadzorczej jako organu kontrolnego, ani właściciela o fakcie wszczęcia przez Prokuraturę Rejonową w Świdnicy postępowania dotyczącego niekontrolowanego usuwania ścieków niewiadomego pochodzenia na terenie oczyszczalni. Proceder ten mógł stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców oraz mieć wpływ na jakość wody.

Informacje o jego zaistnieniu zostały przekazane dopiero na wyraźny wniosek właściciela, czyli Prezydent Miasta Świdnicy. Postępowanie w tej sprawie nadal jest prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Świdnicy.

Kierownictwo miejskich wodociągów objął powołany również dziś na stanowisko Prezesa Zarządu Tomasz Jaworski, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Nauk Społecznych. Ukończył on również Podyplomowe Studium New Public Management na Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz Podyplomowe Studium Psychologii Zarządzania na Uniwersytecie Wrocławskim.

Od 2002 roku związany z Urzędem Miejskim w Świdnicy, gdzie przez ostatnie cztery lata jako dyrektor kierował pracami Wydziału Gospodarki Odpadami.

– To wielkie wyzwanie, ale i odpowiedzialność. Gospodarka odpadami i gospodarka wodno-ściekowa to wbrew pozorom bardzo zbliżone dziedziny. W obu przypadkach dążymy do ochrony naszych zasobów naturalnych i ochrony środowiska. Do moich priorytetów w najbliższym czasie będzie należało utrzymanie tempa rozwoju ŚPWiK oraz poprawa współpracy spółki z jej interesariuszami. Na pewno będę również zabiegał o promocję świdnickiej wody, jak i rozwój małej retencji. Podstawą realizacji tych planów jest jednak zgrany zespół i wzajemna współpraca. Dlatego też będę zabiegał o dobrą atmosferę i wsparcie wszystkich pracowników – podsumował świeżo powołany prezes Tomasz Jaworski.”