Strona główna Wydarzenia Świdnica Miasto stara się o środki na usuwanie azbestu. We wtorek rusza inwentaryzacja

Miasto stara się o środki na usuwanie azbestu. We wtorek rusza inwentaryzacja

0

28 lipca na terenie Świdnicy rozpoczną się prace związane z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest. W związku z tym Urząd Miasta prosi mieszkańców o umożliwienie wejścia na posesję pracownikom firmy Laboratorium Wiedzy, którzy będą prowadzić inwentaryzację.

Ministerstwo Rozwoju realizując zadania przyjęte w „Programie Oczyszczania kraju z Azbestu na lata 2009-2032” ogłosiło konkurs na dofinansowanie m.in. wykonania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenach gmin. Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świdnicy wzięło udział w tym konkursie i podpisało porozumienie z Ministerstwem Rozwoju na przyznanie dotacji w wysokości 80% kosztów realizacji zadania.

Wyłoniona w drodze postępowania ofertowego firma Laboratorium Wiedzy z Rudnika nad Sanem wykona na terenie Świdnicy inwentaryzację wyrobów zawierających azbest wraz z oceną stanu technicznego. Ponadto wprowadzi uzyskane dane do Bazy Azbestowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz – na podstawie wytycznych i pozyskanych informacji – opracuje program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta. Posiadanie przez gminę takiego programu warunkuje starania o pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu.

Kontroli poddane zostaną głównie tereny ogrodów działkowych oraz garaży, które budowane były w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku. W ich konstrukcji wykorzystywano wtedy cementowe płyty faliste i płytki z azbestem, którymi kryto najczęściej dach. Azbest jest bardzo szkodliwy dla naszego zdrowia. Wywołuje przede wszystkim tak zwaną azbestozę objawiającą się dusznościami i uporczywym kaszlem. Jest także czynnikiem poważnie zwiększającym ryzyko zachorowania na raka płuc, opłucnej lub krtani – mówi Hubert Kozłowski, z Biura Ochrony Środowiska w świdnickim magistracie.

/UM Świdnica, opr. mn/

Poprzedni artykułFundusz Sprawiedliwej Transformacji impulsem do rozwoju aglomeracji? Prezydent Wałbrzycha: jeżeli nie wykorzystamy tych środków, będzie to wyłącznie nasza wina
Następny artykułMistrzowie parkowania [FOTO]