Strona główna 0_Slider Liceum, technikum, szkoła branżowa? Które szkoły są najchętniej wybierają uczniowie z powiatu...

Liceum, technikum, szkoła branżowa? Które szkoły są najchętniej wybierają uczniowie z powiatu świdnickiego?

0

Tylko do jutra absolwenci podstawówek mogą składać wnioski do szkół, w których chcieliby kontynuować naukę. Czy dostana się do tej wymarzonej, będzie wiadomo dopiero za miesiąc. Dzisiaj już widać, gdzie chętnych jest najwięcej.

II LO w Świdnicy, zdjęcie archiwalne

Na młodzież w powiecie świdnickim czeka 1380 miejsc w szkołach ponadpodstawowych. Do wyboru mają 5 liceów i 8 szkół technicznych oraz zawodowych.  10 lipca mija termin składania wniosków. W tym roku można zrobić to również drogą elektroniczną. Każda osoba może na tym etapie złożyć wnioski do trzech szkół do każdej klasy.

Na platformie dolnoslaskie.edu.com.pl uczniowie mogą na bieżąco sprawdzać, jakie jest zainteresowanie każdą ze szkół w naszym województwie. W Świdnicy najwięcej chętnych mają licea. Do I LO (120 miejsc) w tej chwili złożono 150 wniosków (ze wskazaniem “szkoła I wyboru”), do II (120 miejsc) – 148, do III LO (96  miejsc) – 137 wniosków. W II LO najpopularniejsza jest klasa biologiczno-chemiczna, w I LO politechniczna, a w III LO humanistyczna. We wszystkich technikach i szkołach branżowych chętnych jest mniej niż miejsc. Wyjątek to Zespół Szkół Ekonomicznych, gdzie na 120 miejsc są 134 wnioski.

W naszej szkole największym zainteresowaniem cieszy się klasa biologiczno chemiczna, do której jest dwóch chętnych na jedno miejsce. O przyjęciu zadecydują wyniki ze świadectwa (oceny z czterech przedmiotów) oraz dodatkowych osiągnięć, za co można otrzymać maksymalnie 100 punktów. Drugie sto punktów można dostać za wynik egzaminu ósmoklasisty – wylicza Jacek Iwancz, dyrektor II LO w Świdnicy. W tej chwili nie wiadomo, jaki będzie minimalny pułap punktowy, gwarantujący przyjęcie do każdej ze szkół.

Wyniki egzaminów uczniowie poznają 31 lipca. Do 4 sierpnia muszą do wybranych szkół złożyć zawiadomienie o osiągniętym wyniku egzaminu, a szkoły o wyniku rekrutacji zawiadomią 13 sierpnia. Uczniowie będą od tego momentu mieli tydzień na dokonanie ostatecznego wyboru i złożenie już bezpośrednio w szkole wszystkich dokumentów.

/asz/

Kierunki kształcenia w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki na rok szkolny 2020/2021
Typ szkoły Plan 2020/2021
Liczba oddziałów Liczba uczniów
Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy ul. Budowlana 7-9 58-100 Świdnica tel. 852-07-00
Pięcioletnie technikum    
Technik żywienia i usług gastronomicznych 1 30
Technik usług fryzjerskich 1 30
Technik logistyk 1 30
Czteroletnie liceum ogólnokształcące (oddział integracyjny)    
Klasa: ogólna (przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia) 1 20
Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia    
wielozawodowa 2 60
Razem 6 170
Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy ul. Równa 18 58-100 Świdnica tel. 853-30-33
Pięcioletnie technikum    
Technik hotelarstwa 1 32
Technik żywienia i usług gastronomicznych 1 32
Technik organizacji turystyki 1 32
Razem 3 96
Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy ul. Wałbrzyska 35-37 58-100 Świdnica tel. 852-10-05
Pięcioletnie technikum    
Technik budownictwa 1 30
Technik elektronik 1 30
Technik elektryk 1 30
Technik informatyk 1 30
Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia    
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 1 30
Monter sieci i instalacji sanitarnych 1 30
  6 180
Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy ul. Ks. Agnieszki 2 58-100 Świdnica tel. 852-26-41
Pięcioletnie technikum    
Technik ekonomista 1 30
Technik reklamy 1 30
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 0.5 15
Technik fotografii i multimediów 0.5 15
Czteroletnie liceum ogólnokształcące    
Klasa: piłki siatkowej dziewcząt i chłopców (przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia, geografia) 1 24
Razem 4 114
Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy ul. Sikorskiego 41 58-100 Świdnica tel. 852-21-52
Pięcioletnie technikum    
Technik mechanik 0.5 16
Technik spedytor 0.5 16
Technik pojazdów samochodowych 1 32
Technik mechatronik 1 32
Technik mechanik (oddział sportowy piłka nożna) 1 24
Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia    
Operator obrabiarek skrawających 1 32
Mechanik pojazdów samochodowych 1 32
Razem 6 184
Zespół Szkół w Strzegomiu ul. Krótka 6 58-150 Strzegom tel. 649-48-70
Pięcioletnie technikum    
Technik informatyk 0.5 15
Technik handlowiec 0.5 15
Technik ekonomista 0.5 15
Technik górnictwa odkrywkowego 0.5 15
Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia    
kucharz 0.5 15
wielozawodowa 0.5 15
Razem 3 90
Zespół Szkół w Żarowie ul. Zamkowa 10 58-130 Żarów tel. 858-04-03
Pięcioletnie technikum    
Technik transportu kolejowego 1 28
Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia    
wielozawodowa 1 28
Razem 2 56
I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy ul. Pionierów 30 58-100 Świdnica tel. 858-29-42
Czteroletnie liceum ogólnokształcące    
Klasa: biologiczno-chemiczna (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka) 1 30
Klasa: politechniczna (pod patronatem Politechniki Wrocławskiej) (przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka/ język angielski) 1 30
Klasa: humanistyczna (pod patronatem ATM-u) (przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski) 1 30
Klasa: językowo-geograficzna (pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego) (przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia, matematyka) 1 30
Razem 4 120
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy ul. Równa 11 58-100 Świdnica tel. 852-05-73
Czteroletnie liceum ogólnokształcące    
Klasa: matematyczno-fizyczna (politechniczna) (przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka/język angielski) 1 30
Klasa: biologiczno-chemiczna z zajęciami laboratoryjnymi (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia oraz dodatkowo: matematyka w naukach przyrodniczych i stereochemia) 1 30
Klasa: przyrodniczo-matematyczna (przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, matematyka) 1 30
klasa: językowo-matematyczna z Native Speakarem (przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka oraz dodatkowo: elementy programowania oraz język niemiecki w komunikacji) 1 30
Razem 4 120
III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy ul. Kościelna 32 58-100 Świdnica tel. 852-01-11
Czteroletnie liceum ogólnokształcące    
Klasa: humanistyczna z edukacją muzyczną i teatralną (przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski) 1 32
Klasa: artystyczna z historią sztuki i grafiką komputerową (przedmioty rozszerzone: język polski, historia sztuki, język angielski) 1 32
Klasa: przyrodnicza z edukacją prozdrowotną (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski) 1 32
Razem 3 96
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach ul. M Skłodowskiej -Curie 9 58-160 Świebodzice tel. 665-09-52
Czteroletnie liceum ogólnokształcące    
Klasa: matematyczno-fizyczna (przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język obcy) 1 32
Klasa: biologiczno-chemiczna (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język obcy) 1 32
Razem 2 64
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu ul. Kościuszki 31 58-150 Strzegom tel. 855-02-33
Czteroletnie liceum ogólnokształcące    
Klasa: humanistyczna (przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski) 0.5 15
Klasa: klasa wojskowa (przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski) 0.5 15
Klasa: biologiczno-chemiczna (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski) 0.5 15
Klasa: turystyczna i kultury fizycznej (przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, język angielski) 0.5 15
Klasa: matematyczno-fizyczna i informatyczna (przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, geografia/informatyka) 1 30
Razem 3 90
Razem 46 1380
Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3, 58-100 Świdnica, tel. 74 637-91-31
Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna Nr 7    
Ogrodnik lub kucharz 1 5
Razem 1 5