Strona główna 0_Slider Będą częstsze porządki i dodatkowe patrole w rejonie świdnickiego targowiska?

Będą częstsze porządki i dodatkowe patrole w rejonie świdnickiego targowiska?

9

O większą obecność straży miejskiej  i policji podczas dni targowych, częstsze sprzątanie terenów sąsiadującym z targowiskiem, a także podjęcie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na ulicy Mieszka I zaapelował do władz miasta jeden ze świdnickich radnych.

Prośbę radnego Jana Jaśkowiaka, dotyczącą zwiększenia bezpieczeństwa przy ulicy Mieszka I w czwartki i niedziele wokół targowiska, mającą na celu uporządkowanie kwestii parkowania, ruchu pieszych i samochodów, poprzedziła ożywiona dyskusja, do której doszło podczas czerwcowego posiedzenia świdnickiej Rady Miejskiej. W jej trakcie wskazywano na cyklicznie powracające problemy z przejazdem ulicą Mieszka I, brakiem dostępności miejsc postojowych i wynikającym z tego parkowania aut w miejscach niedozwolonych, a także na ogólny rozgardiasz panujący w rejonie targu.

Proszę o mobilizację funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz zwrócenie się z prośbą do Policji o częstszą obecność w tej części miasta w trakcie targowiska. Wielokrotnie dochodziło tam do kradzieży oraz łamania przepisów ruchu drogowego. Zwracam się także z prośbą o zwiększenie częstotliwości sprzątania, szczególnie w obszarze wokół targowiska. Zdarza się często, że po dniach handlowych w tym miejscu zostaje znaczna ilość odpadów zwłaszcza plastikowych (torebek, foliówek) – zaapelował radny Jaśkowiak w złożonej interpelacji.

Ponadto w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców wnoszę o postawienie znaku ograniczającego prędkość do 40 km/h od wysokości ul. Ogrodowej do skrzyżowania z sygnalizacją Mieszka I (w obie strony). Ponawiam także prośbę o remont chodnika przy ul. Mieszka I. Obecnie jego nawierzchnia jest asfaltowa z licznymi z dziurami. Jest to szlak licznie uczęszczany przez mieszkańców naszego miasta, zwłaszcza seniorów – dodał radny.

Do interpelacji radnego Jaśkowiaka władze miasta dotychczas się nie odniosły. O odpowiedzi na jego propozycję będziemy informować.

/mn/

fot. Dariusz Nowaczyński