Strona główna Polityka Zbigniew Suchyta z absolutorium i wotum zaufania

Zbigniew Suchyta z absolutorium i wotum zaufania

3

17 czerwca Rada Miejska w Strzegomiu udzieliła burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok oraz podjęli uchwałę w sprawie udzielenia włodarzowi gminy wotum zaufania.

Od zeszłego roku wójt, burmistrz, prezydent miasta ma obowiązek przedstawienia raportu o stanie gminy na sesji absolutoryjnej. Początek obrad stał pod znakiem debaty strzegomskich radnych nad „Raportem o stanie gminy za 2019 rok”. Raport obejmował podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej i budżetu obywatelskiego.

Głównym punktem sesji było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Zbigniew Suchyta zaznaczył, że ubiegły rok był dobrym okresem dla gminy Strzegom. – To był dobry rok! Udało się zrealizować wiele inwestycji, nierzadko ze środków zewnętrznych, w tym z UE. Przeznaczyliśmy wiele środków, by mieszkańcom naszej gminy żyło się lepiej! W swoim sprawozdaniu pokazałem zarówno rzeczy dobre, ale i te które chcemy zrealizować jeszcze lepiej. Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym gmina Strzegom może się rozwijać – podkreślał włodarz.

Wśród zrealizowanych inwestycji znalazły się: budowa budynku demonstracyjnego, w którym mieści się Publiczne Przedszkole nr 1 i Żłobek nr 1, utworzenie Żłobka nr 2 w Strzegomiu, rewitalizacja Starego Miasta i Grabów w Strzegomiu, budowa i remonty 6 świetlic na terenie sołectw: Jaroszów, Morawa, Żelazów, Goczałków Górny, Modlęcin i Grochotów, realizacja projektu unijnego „Szlak kamienia”, przebudowa ul. Olszowej w Strzegomiu, przebudowa podwórka w centrum Strzegomia, remont i przebudowa murów i wieży widokowej w Rogoźnicy, czy też wprowadzenie systemu rowerów miejskich w Strzegomiu.

Za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Strzegomia zagłosowało 20 radnych, a jeden wstrzymał się od głosu. Taki sam był wynik głosowania w sprawie udzielania Zbigniewowi Suchycie wotum zaufania. Wcześniej odczytano pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu dotyczącą przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 roku oraz opinię komisji rewizyjnej.

W ubiegłorocznym budżecie gmina osiągnęła dochody w wysokości 138 mln 152 tys. zł, a wydatki wyniosły ponad 134 mln 274 tys. zł, z czego 25 mln 633 tys. zł dotyczyło wydatków na inwestycje. Budżet zamknął się więc nadwyżką w wysokości blisko 3 mln 878 tys. zł.

/UM Strzegom, opr. mn/

Poprzedni artykułPremiera on-line muzycznego spotkania z zespołem Srednusha
Następny artykułRośliny akwariowe i ich pielęgnacja