Strona główna Wydarzenia Świdnica “Zatrzymaj przemoc, zgłoś się po pomoc”. Nabór na zajęcia korekcyjno-edukacyjne

“Zatrzymaj przemoc, zgłoś się po pomoc”. Nabór na zajęcia korekcyjno-edukacyjne

0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór na zajęcia korekcyjno-edukacyjne, skierowane do osób dokonujących przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej w stosunku do bliskiej osoby.

Zajęcia realizowane będą w oparciu o program Duluth. Właśnie w Duluth (w Stanach Zjednoczonych) pod koniec lat 70. kobiety zgłaszały psychologom, że ich mężowie pracujący w bazach wojskowych mają problem z agresją. Tak powstał projekt pracy ze sprawcami przemocy, napisany przez ofiary i psychologów.

Program kierowany jest do osób stosujących przemoc, w tym w szczególności:

  • osób, skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując ich do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych;
  • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowych terapii;
  • osób osadzonych w zakładzie karnym m.in. z art. 207 kodeksu karnego;
  • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbliższych.

Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny. Część edukacyjna skoncentrowana jest na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy. Część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę korzystania ze wsparcia społecznego.

Czas trwania programu obejmuje 60 godzin zajęć grupowych (odbywających się raz w tygodniu) oraz do 3 godzin/uczestnika zajęć indywidualnych.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy ul. Żeromskiego 16/8 w Świdnicy, numer telefonu 74-856-58-15, adres mailowy: koordynator.oik@pcpr.swidnica.pl.

woman using hand palm to stop man’s punch from attack isolated on white background. stop violence against women campaign concept with copy space, black and white color

/PCPR w Świdnicy, opr. mn/