Strona główna 0_Slider Wybory prezydenckie 2020. Ostatni moment na dopisanie się do spisu wyborców

Wybory prezydenckie 2020. Ostatni moment na dopisanie się do spisu wyborców

0

Wtorek jest ostatnim dniem na dopisanie się do spisu wyborców w dowolnej gminie w Polsce. Do piątku można z kolei odbierać zaświadczenie o prawie do głosowania podczas zbliżających się wyborów prezydenckich, które umożliwia oddanie głosu w dowolnym miejscu w kraju lub za granicą.

Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym w gminie, na obszarze której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Taki wniosek można złożyć najpóźniej we wtorek 23 czerwca w w urzędzie gminy, na obszarze której chcemy oddać głos. Zmiana spisu wyborców dotyczy także ewentualnej drugiej tury wyborów. Wniosek może dotyczyć każdego lokalu wyborczego, także przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

We wniosku podaje się: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres stałego zamieszkania (adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców), a także adres, pod którym wyborca czasowo przebywa. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców musi zostać sporządzony na piśmie oraz podpisany przez wyborcę i osobiście przekazany w oryginale lub w inny sposób doręczony do urzędu (np. za pośrednictwem innej osoby, poczty itp.). Wniosek o dopisanie do spisu wyborców może zostać przesłany w formie elektronicznej – o ile podpisany jest podpisem użytkownika posiadającego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niedopuszczalne jest natomiast doręczenie tych dokumentów w formie kserokopii lub skanu. Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek, zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Z kolei do piątku 26 czerwca, w godzinach pracy urzędu gminy lub miasta, w którym jesteśmy ujęci w spisie wyborców, można odebrać zaświadczenia o prawie do głosowania. Wniosek o zaświadczenie można złożyć osobiście, faksem lub mailem. W efekcie otrzymamy dwa zaświadczenia, które dadzą nam prawo do oddania głosu w pierwszej turze i ewentualnej drugiej turze wyborów. Jest to rozwiązanie m.in. dla osób, które nie wiedzą, gdzie będą przebywały w dniu głosowania. Z zaświadczeniem można głosować w dowolnym miejscu w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Gdy otrzymujemy zaświadczenie, jesteśmy skreślani ze spisu wyborców w naszym obwodzie. W sytuacji gdy zgubimy zaświadczenie, nie dostaniemy kolejnego, tak więc utrata zaświadczenia spowoduje, że wyborca nie będzie mógł zagłosować ani w swoim obwodzie głosowania, ani w żadnym innym.

W Świdnicy informacji dotyczących wyborów udzielają pracownicy referatu organizacyjnego Urzędu Miejskiego pod numerami telefonów: 74/8562 942, 74/8562 970, 74/8562 845 w pokojach 119, 120 i 121 (I piętro).

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców można składać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49, pok. 10, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich 2020 odbędzie się w niedzielę 28 czerwca, a głosowanie potrwa od godz. 7.00 do 21.00. Ewentualna druga tura odbędzie się dwa tygodnie później – 12 lipca 2020 roku.

/PAP, opr. mn/