Strona główna Wydarzenia Świdnica Rzeka Bystrzyca w pracy finalisty olimpiady ekologicznej

Rzeka Bystrzyca w pracy finalisty olimpiady ekologicznej

0

Julian Baumgartner z klasy drugiej biologiczno-chemicznej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha uzyskał tytuł finalisty XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.


„Oceń i wskaż, która dziedzina ochrony środowiska w miejscu Twego zamieszkania, wymaga pilnych działań oraz podaj praktyczny plan naprawczy, zmierzający do korzystnych zmian.” Takie zadanie postawiono przed uczestnikami etapu okręgowego. Wzięło w nim udział troje uczniów II LO: Klaudia Malina z klasy Ic , Anastazja Lato z Ibg i Julian Baumgartner.

Anastazja Lato zajęła się zanikaniem gatunków roślin łąkowych spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem łąk.

Julian Baumgartner, z klasy II b, podjął temat: Wpływ antropopresji na stan doliny rzecznej wybranego odcinka Bystrzycy oraz plan rekultywacji i renaturyzacji badanego obszaru. Jego praca znalazła się wśród siedmiu najlepszych prac na Dolnym Śląsku. W tym roku olimpiada zakończyła się na etapie okręgowym, najlepszym przyznano tytuł finalisty.

/II LO w Świdnicy/