Strona główna 0_Slider Koniec nagabywania na ulicy i obnośnego handlu? Przyjęto nowe przepisy, ale były...

Koniec nagabywania na ulicy i obnośnego handlu? Przyjęto nowe przepisy, ale były wątpliwości

2

Świdniccy radni przyjęli uchwałę, która ściśle wskazuje, na których miejskich terenach może się odbywać uliczny handel. Ma to na celu uregulowanie kwestii sprzedaży obwoźnej i obnośnej. Podczas prac nad nowymi przepisami ożywioną dyskusję wywołała sprawa handlu odbywającego się na parkingu sąsiadującym z targowiskiem na ulicy Mieszka I. Zdaniem części radnych, uchwała zamiast uporządkować tamtejszą sytuację, zalegalizuje stan istniejący.

Stanowiska handlowe na parkingu przy ulicy Mieszka I

Dotychczas kwestię handlu poza wyznaczonymi do tego celu placami regulowały ogólne przepisy, dotyczące zajmowania pasa drogowego. Na tej jednak podstawie trudno było powstrzymać handel obnośny, gdy sprzedający „z ręki” oferuje np. noże, perfumy czy wycieraczki samochodowe. – Nie każdy życzy sobie nagabywania na ulicy i nachalnego nakłaniania do kupna jakiegoś towaru. Do tej pory mieliśmy problem z ukróceniem takiego zachowania handlarzy. Nowa uchwała otwiera możliwość uregulowania handlu – wskazywał Edward Świątkowski ze świdnickiej straży miejskiej w Świdnicy.

Zmienić mają to nowe przepisy, w których wyznaczone zostały miejsca do prowadzenia handlu obwoźnego i obnośnego poza targowiskami, co – zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały – „przyczyni się do uregulowania niekorzystnych skutków łamania prawa związanego ze spokojem i porządkiem publicznym, zakłócaniem estetyki i harmonii architektury miasta oraz zapewnieniem swobodnego przemieszczania się pieszych”. – Osoby zajmujące się nielegalną sprzedażą wprowadzają nierówną konkurencję między handlującymi, którzy opłacają miejsce sprzedaży a tym samym ujmują ten koszt w cenie towaru. Handel obwoźny i obnośny może być prowadzony jedynie na specjalnie wyznaczonych miejscach – wyjaśniała Anna Skrzypacz z wydziału funduszy zewnętrznych i rozwoju gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

W uchwale wskazano na możliwość prowadzenia handlu obwoźnego i obnośnego „w obrębie wyznaczanych stoisk podczas imprez i uroczystości organizowanych przez Gminę Miasto Świdnica, takich jak: festiwale, festyny, jarmarki, kiermasze oraz imprezy okolicznościowe, Dni Świdnicy, Giełda Staroci, Numizmatów i Osobliwości”. Wymieniono również cztery lokalizacje, w których może odbywać się handel obwoźny i obnośny, z zaznaczeniem, że będzie on możliwy jedynie po uzyskaniu zezwolenia i wniesieniu opłaty. Trzy wyznaczone miejsca znajdują się przy świdnickich cmentarzach – przy al. Brzozowej, ulicy Słowiańskiej oraz ulicy Łukasińskiego. Sprzedaż będzie mogła być tam prowadzona jedynie w okresie od 27 października do 2 listopada. Czwarta lokalizacja, całoroczna, dotyczy wyznaczonych stoisk na parkingu przy ulicy Mieszka I, tuż obok istniejącego targowiska.

To właśnie ujęcie w uchwale ostatniego z wymienionych miejsc wzbudziło wątpliwości podczas prac nad nowymi przepisami. Jak wskazywała radna Zofia Skowrońska-Wiśniewska, należałoby raczej dążyć do uporządkowania kwestii parkowania i handlu na ulicy Mieszka I, a nie legalizować obecną sytuacją, która prowadzi do tego, że podczas dni targowych utrudniony jest przejazd ulicą, występują problemy z dostępnością miejsc postojowych, przez co samochody parkowane są na chodnikach, zaś na przytargowiskowym parkingu panuje ogólny rozgardiasz. Wśród zastrzeżeń zgłoszonych przez radnych, znalazła się również to, czy przyzwolenie na prowadzenie w tym miejscu sprzedaży – bez ustalenia dni, w których handel byłby możliwy – nie doprowadzi do powstania stanowisk handlowych działających nie tylko w czwartek, ale przez cały tydzień. Żartobliwie zaproponowano też, by zupełnie zamknąć ulicę Mieszka I dla ruchu aut.

Ostatecznie wniosek o wykreślenie parkingu przy targowisku z przepisów nie zyskał aprobaty większości rady miejskiej, zaś sama uchwała została przyjęta 17 głosami „za”, przy jednym głosie przeciwnym i czterech wstrzymujących się.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułObejrzyj zabytkowe lokomotywy… nocą
Następny artykułJak wybrać ściernicę talerzową?