Strona główna Wydarzenia Ruszył nabór wniosków na Dolnośląskie Małe Granty

Ruszył nabór wniosków na Dolnośląskie Małe Granty

0

Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną? Skorzystaj z grantu w wysokości do 5000 złotych. Tegoroczna edycja Dolnośląskich Małych Grantów poświęcona jest w szczególności działaniom społecznym na rzecz wsparcia mieszkańców Dolnego Śląska w walce z epidemią koronawirusa. Na realizacje projektu zarząd województwa przeznaczył 300 tys. złotych.

O dotacje w wysokości do 5 tysięcy złotych mogą starać się niezrzeszeni w żadnych strukturach mieszkańcy Dolnego Śląska i członkowie organizacji pozarządowych. Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenie Dolnego Śląska w 5 subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław. Projekty muszą zostać zrealizowane do 10 sierpnia 2020.

Wszystkie działania muszą być zgodne z nałożonymi przez rozporządzenia rządowe ograniczeniami w związku z pandemią koronawirusa oraz z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Projekty można realizować w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:

 1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 5. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 9. turystyki i krajoznawstwa,
 10. promocji i organizacji wolontariatu,
 11. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 13. działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 14. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców,
 15. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 16. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Z regulaminem konkursu można się zapoznać na stronie Dolnośląskich Małych Grantów. Dostępny jest tam również internetowy generator wniosków.

/UMWD, opr. mn/

Poprzedni artykułPierwsze postojowe dzisiaj na kontach. 14 milionów złotych na Dolny Śląsk
Następny artykułKatoliccy duchowni szydzą z ewangelickiego biskupa. O sytuacji została zawiadomiona świdnicka kuria