Strona główna 0_Slider Ruszają prace w Parku Młodzieżowym. Plany wycinki drzew do ponownej weryfikacji

Ruszają prace w Parku Młodzieżowym. Plany wycinki drzew do ponownej weryfikacji [FOTO]

3

W tym tygodniu nastąpi przekazanie placu budowy, a tym samym właściwe rozpoczęcie rewitalizacji Parku Młodzieżowego. W ramach prac wyremontowane zostaną parkowe alejki, zamontowane zostanie oświetlenie, kamery monitoringu i ławki. W najbliższym czasie w parku nie będzie wycinki drzew. O zmianę skali planowanych cięć od wielu miesięcy walczyła grupa świdniczan, wspierana przez Federację Arborystów Polskich. W marcu miasto wycofało złożone wcześniej wnioski o zgodę na usunięcie drzew i rozpoczęła prace nad nową dokumentacją w tym zakresie.

W parku prowadzone są już prace przy pielęgnacji drzew

Całkowity koszt rewitalizacji, według złożonego projektu, to ponad 9 mln 188 tys. złotych. Świdnica otrzyma na rewitalizację Parku Młodzieżowego ponad 7 mln 120 tys. złotych. Dofinansowanie pochodzić będzie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycja obejmie całą powierzchnię, czyli około 11 hektarów. Przygotowana koncepcja zieleni zakłada odtworzenie cennego historycznego i przyrodniczego układu kompozycyjnego. Zachowany ma zostać leśny charakter parku, pojawią się nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin. W planach jest również utworzenie polany wypoczynkowej – opisuje Magdalena Dzwonkowska ze świdnickiego magistratu.

Miasto zawarło już umowy z wykonawcami prac pielęgnacyjnych drzew oraz w zakresie remontu ciągów komunikacyjnych, budowy infrastruktury technicznej i małej architektury. Oprócz remontu i przebudowy parkowych alejek, w ramach wartego ponad 3 mln 400 tys. złotych zadania przewidziano również: montaż 50 ławek i 50 śmietników, budowę toalety w okolicy wieżyczki, ustawienie poidełka dla zwierząt i ludzi, zamontowanie siedzisk na murkach znajdujących się na terenie dawnego kortu tenisowego (w miejscu którego docelowo powstanie łąka kwietna), ustawienie 77 latarń (oprawy LED 36W o barwie 3800-4200K) – w tym 25 z czujnikami ruchu i jednej z modułem WiFi, a także 15 kamer monitoringu. Blisko 1 mln 78 tys. złotych trafi z kolei na wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew, polegających na wykonaniu wiązań linowych oraz cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i technicznych. Wykonawcy zostali zobowiązani do przestrzegania wytycznych konserwatora zabytków oraz dendrologów.

Jednocześnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu w parku. Audyt wykonał dr arch. krajobrazu Piotr Reda. Wskazano w nim do usunięcia mniej drzew aniżeli proponował w inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu jej wykonawca inż. Edmund Steckiewicz. Miasto w oparciu o powyższą inwentaryzację w ubiegłym roku złożyło wnioski o usunięcie 304 sztuk drzew ze względów bezpieczeństwa i sanitarnych. Biorąc pod uwagę 2462 sztuk drzew rosnących w parku (stan na czerwiec 2019 roku) planowane było usunięcie ich 12%. Wnioski zostały złożone do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 4 września 2019 roku. Natomiast dokumenty dotyczące umorzenia postępowań z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wysłano do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 16 marca 2020 roku. Również w miesiącu marcu do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków skierowano wnioski dotyczące umorzenia postępowań z Ustawy o ochronie przyrody. W związku z przedłużającą się procedurą oraz potrzebą weryfikacji ilości drzew miasto wycofało te wnioski i przygotowuje nowe dokumenty – tłumaczy Dzwonkowska.

W najbliższym czasie zostanie poddany aktualizacji audyt dr arch. Piotra Redy. Potrzeba ta wynika z ostatnich silnych wiatrów, które miały miejsce na początku roku. Orkan Sabina, huragan Denis oraz wichura Julia doprowadziły bowiem do powalenia i uszkodzenia niektórych drzew wskazanych wcześniej do usunięcia. Dopiero po tej aktualizacji zostaną przygotowane nowe wnioski o usunięcie drzew, z którymi wystąpimy do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – mówi Renata Kogut, zastępca dyrektora Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej.

Oddzielnym zadaniem, które świdnicki magistrat chce zrealizować w przyszłym roku, jest odbudowanie słynnej wieżyczki i fontanny.

/opr. mn na podstawie komunikatu UM Świdnica/

fot. Dariusz Nowaczyński

Poprzedni artykułIstota banerów reklamowych – zainteresuj nimi klientów
Następny artykułDobre odżywki do włosów