Strona główna 0_Slider Miasto rezygnuje z szeregu imprez i niektórych inwestycji. Cięcia w budżecie m.in....

Miasto rezygnuje z szeregu imprez i niektórych inwestycji. Cięcia w budżecie m.in. z powodu pandemii

8

Dni Świdnicy, Święto Dzika, Noc Świętojańska, Dni Papieskie, Festiwal Piosenki Przedszkolnej, Festiwal Kyczera, Noc Bibliotek, Świdnickie Noce Jazzowe, Alchemia Teatralna, Nagrody Gospodarcze Muflony, rowerowa akcja “Świdnica na Rowery”, cykl biegów na orientację “Orientuj się w Świdnicy”, rewitalizacja parku Wrocławskiego, czy też przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych – to wydarzenia, imprezy, inicjatywy i inwestycje, których dotyczyć będą planowane cięcia w budżecie miasta. Finansowe zmiany tłumaczone są trwającą pandemią i wprowadzonymi z jej powodu ograniczeniami, a także zmniejszoną o blisko 443 tys. złotych subwencją ogólną.

Wśród wielu budżetowych zmian, które znalazły się w projekcie przedłożonym świdnickiej Radzie Miejskiej, największe cięcia dotyczą środków przeznaczonych na działalność Świdnickiego Ośrodka Kultury oraz wydziału promocji Urzędu Miejskiego w Świdnicy. O 300 tys. złotych ma zostać zmniejszona dotacja podmiotowa dla ŚOK, która miała trafić na organizację imprez, takich jak m.in.: “Dni Świdnicy, Święto Dzika, Noc Świętojańska, obrzędy wielkanocne, Dni Papieskie, Festiwal Piosenki Przedszkolnej, Festiwal Kyczera, Muzyka dla smyka, spektakle” oraz organizację działań: “Recenzje, Kino Rosyjskie, Świdnickie Noce Jazzowe, Truskawka, Film, Alchemia Teatralna, chór, jubileusze, koncerty, wystawy, murale, uroczystości miejskie”.

W przypadku wydziału promocji oraz referatu turystyki “ze względu na brak możliwości wykonania zaplanowanych wydarzeń i usług (…) z tytułu wprowadzonych ograniczeń społecznych” wydatki zmniejszono o 224 tys. złotych. Zrezygnowano m.in. z wydarzeń własnych i współorganizowanych, takich jak: Święto Dzika, Świdnica na Rowery, Nagrody Gospodarcze Muflony. Ograniczenia dotkną też wydatków związanych z promocją poprzez sport.

O 15,5 tys. złotych zmniejszona ma zostać również dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, przeznaczona na “pozostałe działania statutowe, w tym organizację Nocy Bibliotek, Narodowego Czytania, ferii letnich, warsztatów świątecznych, obchodów świąt majowych”. Projekt zmian w budżecie zakłada też odstąpienie od realizacji innych działań kulturalnych: zlecenie prac w ramach organizacji świąt narodowych (1 tys. zł), wykonanie statuetek dla nagrodzonych w dziedzinie kultury (1 tys. zł), dofinansowania nagród w konkursach w zakresie kultury (2,5 tys. zł), kontynuacji kroniki pisemnej oraz prac nad książką o świdnickiej kulturze oraz realizacji działań w ramach świdnickiej Kolędy (32 tys. zł).

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi z uwagi na stan epidemii, zmiany mają dotknąć także działań związanych z kulturą fizyczną, w przypadku których wydatki mają zostać zmniejszone o 30 tys. złotych. Zrezygnowano m.in. z realizacji: projektu “Mali Wspaniali” – programu ogólnorozwojowego dla dzieci przedszkolnych, projektu “Orientuj się w Świdnicy” – cyklu biegów na orientację, w tym zawodów dla szkół podstawowych oraz mieszkańców, wyjazdu zawodników na zawody o randze krajowej i międzynarodowej, czy też organizacji turniejów (transportu, wyżywienia, noclegu, opłat startowych, zakup pucharów, medali, nagród rzeczowych).

Z powodu trwającej pandemii magistrat rezygnuje z realizacji zadań inwestycyjnych: “Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy” (100 tys. zł), “Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych” (50 tys. zł). W przypadku inwestycji oświatowych zmniejszono środki na: wymianę zasilania budynku Szkoły Podstawowej nr 2 (200 tys. zł), przebudowę schodów zewnętrznych i budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 4 (200 tys. zł), a także na wymianę instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 105 (65 tys. zł).

Wśród licznych cięć są też wieści nieco bardziej pomyślne. 500 tys. złotych wspomoże remont budynku przy ul. Przechodniej 4, a 250 tys. złotych – termomodernizację i przebudowę budynku przy ul. Franciszkańskiej 7. Z kolei dzięki łagodnej zimie udało się zaoszczędzić 130 tys. złotych z puli przeznaczonej na zimowe utrzymanie dróg.

W projekcie zmian budżetowych wyliczono również zwiększenie wydatków w dziale administracja publiczna – rozdziale urzędy gmin, w tym na: środki do dezynfekcji i ochrony pracowników, dezynfekcji budynków urzędu w kwocie 300 tys. zł, środki do dezynfekcji i ochrony osób obsługujących wybory w kwocie 250 tys. zł, zakup sprzętu mobilnego do pracy zdalnej w kwocie 200 tys. zł, energię elektryczną z uwagi na wzrost stawek i brak możliwości uzyskania rekompensaty w 2020 r. w kwocie 300 tys. zł, a także na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników utworzonego Referatu Księgowości Jednostek Oświatowych w kwocie 478,5 tys. zł.

Ze wszystkimi proponowanymi zmianami można się zapoznać w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu. Decyzję dotyczącą przyjęcia tego projektu świdniccy radni podejmą podczas XVII sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 24 kwietnia.

Michał Nadolski
nadolski@swidnica24.pl