Strona główna 0_Slider Miasto zajmie się porządkowaniem Bystrzycy i Witoszówki

Miasto zajmie się porządkowaniem Bystrzycy i Witoszówki

0

Jeszcze w tym miesiącu świdniccy radni powinni wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym “Wody Polskie”. Dzięki temu, kolejny rok z rzędu, na zlecenie świdnickiego magistratu prowadzone będą prace związane z utrzymaniem porządku w korycie Bystrzycy oraz Witoszówki, w tym koszenie ich nabrzeży.

W porozumieniu z zarządcą wód będących własnością Skarbu Państwa, Gmina Miasto Świdnica od 2016 roku realizuje zadania związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją międzywala i skarp wałów brzegów rzeki Bystrzycy. W ramach odrębnego porozumienia w latach 2017 – 2018 został odmulony i wyremontowany zbiornik Witoszówka I w Parku Centralnym – tłumaczy Maciej Gleba, dyrektor wydziału dróg i infrastruktury miejskiej świdnickiego magistratu, w uzasadnieniu do projektu uchwały złożonego do Rady Miejskiej.

W celu ograniczenia zagrożenia powodziowego oraz zapewnienia właściwego stanu technicznego umocnień brzegowych, jak również utrzymania należytej estetyki skarp rzeki Bystrzycy oraz potoku i zbiornika Witoszówka konieczna jest kontynuacja tych prac w bieżącym roku – dodaje Gleba. W 2020 roku “Wody Polskie” zadeklarowały przeznaczenie ze swojego budżetu 40 tys. złotych na ten cel, jako swój udział w porozumieniu z miastem.

Decyzja o zawarciu porozumienia należeć będzie do świdnickich radnych, którzy 24 kwietnia zajmą się złożonym projektem uchwały w tej sprawie.

/mn/