Strona główna 112 Licznik cofnięty o blisko 50 tys. kilometrów

Licznik cofnięty o blisko 50 tys. kilometrów

5

Funkcjonariusze świdnickiej drogówki ujawnili kolejny przypadek rozbieżności we wskazaniach drogomierza z przebiegiem wpisanym do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Ingerencja we wskazania samochodowego drogomierza jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do 5 lat.

Od 1 stycznia policjanci w trakcie każdej kontroli drogowej sprawdzają stan licznika kontrolowanego pojazdu, porównując go z informacjami znajdującymi się w bazie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów. – 31 marca na terenie gminy Świdnica, policjanci dokonali sprawdzenia pojazdu ciężarowego marki Iveco, którego kierującym okazał się 49-letni mieszkaniec Wałbrzycha. W trakcie kontroli pojazdu, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego świdnickiej komendy stwierdzili rozbieżność wskazań licznika z zapisem dokonanym w czasie ostatniego badania technicznego. Licznik wskazywał blisko 50 tys. kilometrów mniejszy przebieg – mówi Magdalena Ząbek ze świdnickiej policji.

Policjanci w trakcie prowadzonego postępowania będą ustalać w jakich okolicznościach powstała różnica we wskazaniach urządzenia pomiarowego i kto ponosi odpowiedzialność za tę niezgodność. – W myśl aktualnie obowiązujących przepisów jakiekolwiek zmiany wskazań drogomierza w pojeździe mechanicznym, bądź ingerencja w prawidłowość jego pomiaru, stanowią przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do 5 lat. Tej samej karze podlega osoba, która zleca takie czynności innej osobie – przypomina Ząbek.

/KPP Świdnica, opr. mn/