Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Krótsza formuła i bez publiczności. Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Świdnica

Krótsza formuła i bez publiczności. Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Świdnica

0

W najbliższy czwartek, 30 kwietnia, będą obradowali radni gminy Świdnica. Zapadła decyzja o wyborze formuły sesji nadzwyczajnej, by ograniczyć zagrożenia związane z SARS-CoV-2.

Radni spotkają się w sali narad bez obecności dyrektorów jednostek, wydziałów urzędu i bez publiczności. XXII sesja będzie transmitowana. Obrady skoncentrują się na uchwałach:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok;

2) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w m. Grodziszcze”;

3) zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej, ustanowienia inkasentów opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso;

4) zmieniająca uchwałę nr VII/33/2007 Rady Gminy Świdnica z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy i nadania jej statutu;

5) w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdnica w 2020 r.”;

6) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Bojanice);

7) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Bystrzyca Górna);

8) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Gogołów);

9) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Lutomia Dolna);

10) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Pszenno);

11) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Witoszów Dolny);

12) zmieniająca uchwałę nr XIX/200/2020 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świdnica;

13) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Pszenno, gmina Świdnica;

14) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Mokrzeszów, gmina Świdnica;

15) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Słotwina, gmina Świdnica;

16) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Witoszów Dolny, gmina Świdnica;

17) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Opoczka, gmina Świdnica;

18) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Bystrzyca Górna, gmina Świdnica.

/Źródło UG Świdnica/

Poprzedni artykułDwa nowe przypadki zakażenia koronawirusem w powiecie świdnickim
Następny artykułNastrojowe ballady świdnickiego maturzysty w pierwszym minialbumie