Strona główna 0_Slider 16 pensjonariuszy i 8 pracowników zakażonych koronawirusem w Domu Seniora Marconi w...

16 pensjonariuszy i 8 pracowników zakażonych koronawirusem w Domu Seniora Marconi w Świdnicy

14

U 16 z 60 pensjonariuszy i u 8 osób z personelu Domu Seniora Marconi w Świdnicy testy potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Cztery osoby zostały przewiezione do szpitala, pozostali chorzy zostali w placówce i są odizolowani od osób zdrowych.

Podejrzenie o możliwości zakażenia większej liczby osób pojawiło się 25 kwietnia, gdy do świdnickiego szpitala dotarły wyniki pacjenta ortopedii. Test potwierdził zakażenie koronawirusem. Pacjent był pensjonariuszem Domu Seniora Marconi. Jak zapewniała dyrekcja placówki, mężczyzna wcześniej nie miał żadnych objawów COVID-19. Senior trafił do szpitala w Bolesławcu.

Na zlecenie świdnickiego sanepidu zostały pobrane wymazy do testów wszystkim pensjonariuszom i personelowi, który mógł mieć styczność z zakażonym. Dzisiaj dotarły wyniki.

Dyrekcja Domu Seniora wydała oświadczenie:

„Niecodzienna sytuacja związana z epidemią koronawirusa dociera prócz placówek medycznych również do wielu Domów opieki.

W Domu Seniora Marconi podjęliśmy stanowcze i szybkie kroki w celu maksymalnego ograniczenia ryzyka zarażenia koronawirusem przez Pensjonariuszy oraz Personel m.in:

– 27.02.2020r. ograniczyliśmy odwiedziny

– 04.03.2020r. wprowadziliśmy całkowity zakaz odwiedzin w naszych obu placówkach

– rodziny chcąc przekazać różne rzeczy dla Seniorów, pozostawiały je w holu obu Placówek w wyznaczonym do tego specjalnie miejscu – na stoliku z informacją, dla kogo te rzeczy są przeznaczone. Tam wszystkie przekazane rzeczy były dezynfekowane i po upływie odpowiedniego czasu przekazywane Seniorom. Analogicznie traktowane były przesyłki kurierskie.

– personel wyposażony był we wszystkie niezbędne na dany czas środki ochrony osobistej. Pracownicy opiekujący się Pensjonariuszami pracowali w maseczkach medycznych, odpowiedniej odzieży wierzchniej używając jednorazowych środków ochrony. Dodatkowo przez cały czas funkcjonowania, Placówki korzystały ze środków wiruso i bakteriobójczych oraz stosowały płyny do dezynfekcji powierzchni.

– każdy z członków Personelu przed rozpoczęciem swojego dyżuru miał mierzoną temperaturę

– wszyscy pracownicy na bieżąco byli informowani i pouczani o ryzyku z jakim wiąże się zarażenie Pensjonariuszy, którzy należą do największej grupy ryzyka.

Mimo wprowadzenia wewnętrznych i zewnętrznych procedur postępowania oraz zastosowania wszystkich środków ostrożności, nie udało nam się uniknąć przeniknięciu wirusa do naszego Domu Seniora, podobnie jak miało i nadal ma miejsce w wielu podobnych do naszego Domach Opieki, Domach Pomocy Społecznej czy Zakładów Opiekuńczo – leczniczych w Polsce.

Według naszej oceny prawdopodobnym źródłem zakażenia w Placówce mogła być osoba z Personelu medycznego pracująca również w innej dużej placówce medycznej lub jeden z naszych podopiecznych, który wrócił po zabiegu operacyjnym i trafił do nas z powrotem w dniu 20.04.2020r.

25.04.2020r. otrzymaliśmy informację o pozytywnym wyniku testu u jednego z naszych podopiecznych, który trafił oddział ortopedii z urazem kończyny dolnej. Pensjonariusz nie wykazywał objawów charakterystycznych dla zarażenia koronawirusem, miał niewysoką temperaturę, nieprzekraczającą 37 stopni Celsjusza. W szpitalu jednak jego stan się pogorszył i po konsultacji ze świdnicką Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, została podjęta decyzja o wykonaniu testu. Wynik badania był pozytywny.

Od tego momentu Dyrekcja placówki oraz Zarząd spółki pozostawał w bezpośrednim stałym i ścisłym kontakcie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym dr n.med. Ireneuszem Skawiną z myślą o zdrowiu i życiu pacjentów oraz bezpieczeństwie ich dalszego pobytu w Placówce.

Po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku testu u jednego z naszych podopiecznych następnego dnia wszystkim podopiecznym i personelowi Domu Seniora zostały pobrane wymazy do testów, zleconych przez sanepid.

Wprowadzone zostały dodatkowe  procedury bezpieczeństwa oraz nadzwyczajne środki ostrożności a cały personel wraz z osobami zarządzającymi placówką pozostali razem z podopiecznymi gwarantując ciągłość opieki.

W oczekiwaniu na wyniki Seniorzy mieli bardzo ograniczony kontakt ze sobą, przebywali w swoich pokojach. Personel został zabezpieczony w certyfikowane maseczki medyczne, kombinezony izolacyjne, gogle ochronne, przyłbice, ochraniacze na buty, rękawice oraz płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni.

Personel pozostający przy Pensjonariuszach został zakwaterowany w wolnej w tej chwili części Domu Seniora, dzięki czemu może nadal świadczyć pełną opiekę nad podopiecznymi. Zastosowano nowy system pracy, tak by te same osoby opiekowały się seniorami wyłącznie w wydzielonych strefach, bez kontaktu z pozostałymi osobami. Na miejscu jest również dyrektor Domu Seniora Agnieszka Olejniczak.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy komplet wyników testów z Sanepidu.

Z przebadanych 61 pensjonariuszy pozytywny wynik otrzymało 16 seniorów, 4 osoby przebywają aktualnie w szpitalach zakaźnych i jednoimiennych a pozostali Seniorzy są w stanie stabilnym, niezagrażającym ich życiu. Z 28 osób przebadanego personelu wynik pozytywny otrzymało 8 osób.

Na ten moment podjęto następujące działania:

– zarażony personel został poddany izolacji domowej wg zaleceń Sanepidu.

– Pensjonariusze z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa w przypadku zaistnienia objawów zagrażających ich życiu i zdrowiu jeżeli zajdzie taka konieczność będą hospitalizowani w szpitalach zakaźnych bądź jednoimiennych, jeśli te udzielą zgody na ich przyjęcie. Do tego czasu dla Seniorów została wydzielona specjalna, odizolowana od reszty pomieszczeń strefa, do której personel wchodzi w specjalnych kombinezonach izolacyjnych, przyłbicach, goglach ochronnych, maseczkach medycznych, ochraniaczach do butów i rękawiczkach zachowując pełen rygor postępowania z osobami zarażonymi koronawirusem.

W celu dodatkowego usprawnienia procesu sterylizacji sprzętów oraz środków ochrony osobistej zakupiliśmy do naszej placówki Autoklaw oraz maseczki FFP3.

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dezynfekcję całej Placówki usługą ozonowania pomieszczeń, która jest najmniej uciążliwa dla jej mieszkańców i skutecznie zwalcza wszelkie wirusy i bakterie.

Bardzo dziękujemy naszym wszystkim pracownikom, którzy w trudnej dla naszych Seniorów i ich rodzin sytuacji pozostali na swoich miejscach pracy wykazując się nieocenioną solidarnością i olbrzymią odpowiedzialnością za zdrowie swoich podopiecznych.

Z tego miejsca chcemy gorąco podziękować Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu Panu dr n.med. Ireneuszowi Skawinie za sprawną koordynację działań oraz pomoc w przekazaniu dla naszej placówki dodatkowych środków ochrony osobistej w tym kombinezonów izolacyjnych, gogli ochronnych i ochraniaczy na obuwie.

Dziękujemy również wszystkim rodzinom naszych Podopiecznych, dobrym ludziom oraz instytucjom wpierającym nas w tym trudnym dla nas czasie , którzy potraktowali sam fakt pojawienia się wirusa wśród najstarszych jako wewnętrzną chęć niesienia pomocy.

Dyrekcja Domu Seniora Marconi”

Poprzedni artykuł„Piekła najlepszy jabłecznik”. W wieku 106 lat zmarła Joanna Pudło
Następny artykułOd poniedziałku ZUS ponownie otwiera się dla klientów