Strona główna 0_Slider Powiatowy Urząd Pracy: Czy przybywa bezrobotnych?

Powiatowy Urząd Pracy: Czy przybywa bezrobotnych?

0

Nie mamy sygnałów o zwolnieniach grupowych ani gwałtownego wzrostu liczby bezrobotnych. Czekamy, co się wydarzy na początku kwietnia i w kolejnych miesiącach – mówi Tadeusz Kotlarski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy.

Zdjęcie archiwalne

W ostatnich latach bezrobocie w powiecie świdnickim utrzymywało się w granicach 6%. W lutym zarejestrowanych było ok. 3,5 tysiąca osób bez pracy. – Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy. W ostatnich dniach dotarły do nas wnioski o rejestrację od osób powracających z zagranicy. Było ich dotychczas około 20 – informuje dyrektor i dodaje, że żadna firma nie zgłosiła zwolnień grupowych. – Myślę, że w pierwszej kolejności problem z utrzymaniem pracy będą miały osoby, zatrudniane jako pracownicy tymczasowi przez agencje. Trudno w tej chwili przewidzieć, jakie decyzje pracodawcy podejmą wobec obcokrajowców.

Dyrektor przypomina, że od 23 marca urząd do minimum ograniczył bezpośrednie kontakty z klientami. – Robimy wszystko, by zapobiec zakażeniu koronawirusem wśród pracowników. Wystarczy jeden przypadek, a cały urząd zostanie zamknięty. Dlatego apeluję, by korzystać z drogi elektronicznej i pocztowej. Przygotowaliśmy również specjalny spis telefonów do każdego z pracowników, z wyszczególnieniem zakresu zadań, którymi się zajmuje.

WAŻNE INFORMACJE:

Wszelkie dokumenty i wnioski do PUP należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do kancelarii PUP w Świdnicy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5.
Rejestracja osób bezrobotnych odbywa się wyłącznie elektronicznie przez serwis praca.gov.pl z użyciem profilu zaufanego.

Z urzędem można się kontaktować telefonicznie, poprzez e-mail, serwis praca.gov.pl lub platformę e-PUAP.

Korzystając z usług elektronicznych przez Internet możesz m.in.:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny
(wejdź w zakładkę – Inne pisma do urzędu)
  • zarejestrować ofertę pracy:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=OFERTY

  • przesłać wniosek dot. oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca: 

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/wyborSprawy/zatrudnianieCudzoziemcow

 Profil zaufany – ePUAP – jak założyć? 

Aby skutecznie załatwić sprawę w urzędzie przy wykorzystaniu usług elektronicznych opisanych wyżej, musisz potwierdzić swoją tożsamość, np. za pomocą profilu zaufanego.

Jeżeli jednak nie posiadasz profilu zaufanego, to korzystając z usług bankowości elektronicznej oferowanych przez Twój bank, możesz w prosty sposób taki profil założyć bez wychodzenia z domu, gdyż Twoja tożsamość została już zweryfikowana przez bank.

W celu utworzenia profilu zaufanego po zalogowaniu się na stronie Twojego banku odszukaj sekcji dotyczącej zakładania takiego profilu.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Kontakt telefoniczny z Urzędem Pracy w Świdnicy

Zadania wykonywane na stanowisku Telefon
 Sekretariat 74 8561 812
Kancelaria
FAX
74 8561 824
74 8561 813
Przyjmowanie ofert pracy, 74 8561 839
Pośrednicy:  P, W 74 6462 875
Pośrednicy:  M, N, O, R 74 8561 848
Pośrednicy:  K, V 74 6462 850
Pośrednicy: D, E, G, T, U 74 6462 850
Pośrednicy: A, B, C, Ć, F 74 6462 850
Doradcy zawodowi: S, Ś 74 8561 831
Doradcy zawodowi: H, I, J, L, Ł, Z, Ź, Ż 74 8561 806
Obsługa pracodawców w zakresie zatrudniania cudzoziemców 74 6462 867
KFS 74 8561 811
Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 74 8561 827
Prace interwencyjne, Roboty publiczne, Prace społecznie (wnioski i rozliczenia) 74 6462 856
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych 74 8561 821
Koszty przejazdu, opieki, zakwaterowania 74 8561 840
PFRON, staże 74 8561 808
Informacja 74 8561 826
Naliczanie Zasiłków,
Dodatek Aktywizacyjny,
Zaświadczenia do Emerytury i Renty
74 8561 829
Rejestracja bezrobotnych 74 8561 833
Filia Świebodzice 74 8540577
Filia Strzegom 74 8553913
Poprzedni artykułSiódmy przypadek zakażenia koronawirusem w powiecie świdnickim
Następny artykułDrukują przyłbice i zbierają na kolejną drukarkę