Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Nie żyje Ewa Unger

Nie żyje Ewa Unger

1

15 marca zmarła dr Ewa Unger – osoba mająca ogromne zasługi w budowaniu przyjaznych relacji polsko-niemieckich, wieloletnia prezes wrocławskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Pani Ewa odegrała niezwykle ważną rolę w historii Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego; była współzałożycielką Fundacji i wieloletnią przewodniczącą Zarządu.

Dr Ewa Unger urodziła się 20.10.1926 roku w Chorzowie. Tuż po wybuchu wojny, we wrześniu 1939 uciekła wraz z rodziną do Lwowa, skąd została deportowana na Syberię, gdzie pracowała przy wyrębie lasu. Po uwolnieniu z obozu trafiła do jednego z kołchozów w północnym Kazachstanie, pracowała tam do kwietnia 1946, kiedy to pojawiła się możliwość repatriacji. Od sierpnia 1946 roku mieszka we Wrocławiu. Tutaj zdała maturę i skończyła studia, a w 1960 uzyskała tytuł doktora nauk przyrodniczych. Przez 12 lat pracowała w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu, potem kierowała laboratorium w spółdzielni farmaceutycznej i w zakładzie zootechnicznym. Od roku 1974 do emerytury w roku 1987 była etatowym pracownikiem Klubu Inteligencji Katolickiej.

W 1989 roku zaangażowała się w pracę inspirowanej przez Klubu Inteligencji Katolickiej grupy, która powołała do życia Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Od momentu zarejestrowania Fundacji pracowała społecznie na jej rzecz, przy czym od 1990 roku do marca 2003 roku, również społecznie, pełniła funkcję przewodniczącej Zarządu Fundacji. Jest wieloletnią członkinią wrocławskiego Klubu Inteligencji Katolickiej (od 1958 roku), zaangażowaną między innymi w działalność na rzecz pojednania polsko-niemieckiego. To pierwsza wrocławianka odznaczona przez Prezydenta RFN Federalnym Krzyżem Zasługi i laureatka nagrody prezydenta Wrocławia. W listopadzie 2000 roku przyznano jej Honorowe Obywatelstwo Gminy Świdnica i wraz z Freyą von Moltke, w imieniu Fundacji, odebrała Krzyż z Coventry, brytyjskie odznaczenie przyznawane organizacjom służącym pojednaniu, które Fundacja „Krzyżowa” otrzymała jako pierwsza i jak dotąd jedyna instytucja w Polsce.

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego wnioskowała o odznaczenie dr Ewy Unger Złotym Krzyżem Zasługi. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, po poznaniu opinii Kapituły, odznaczył dr Ewę Unger Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (Postanowienie Prezydenta RP z dnia 20.08.2003 roku).

/Fundacja Krzyżowa, UG Świdnica/

Poprzedni artykułDodatkowe środki ostrożności w Urzędzie Gminy Świdnica. Dzielnicowi tylko na telefon
Następny artykułWycieczka organizowana przez świdnickie biuro podróży wróciła do Polski rządowym „Lotem do domu”