Strona główna 0_Slider Krytykują dwa warianty przebiegu ekspresowej S5. Wkrótce spotkanie z mieszkańcami

Krytykują dwa warianty przebiegu ekspresowej S5. Wkrótce spotkanie z mieszkańcami

11

Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prowadzone są prace projektowe związane z zapowiadaną budową drogi ekspresowej S5, łączącej Wrocław ze Świdnicą i Wałbrzychem, a także przebudową autostrady A4 lub wytyczeniem jej nowego przebiegu. Wkrótce w tej sprawie odbędzie się spotkanie z mieszkańcami powiatu świdnickiego. Na przeprowadzenie własnych konsultacji społecznych zdecydowały się władze Żarowa. W przygotowanym na tej podstawie projekcie stanowiska mieszkańców oraz samorządowców, wyrażono stanowczy sprzeciw wobec dwóch ze zgłoszonych propozycji przebiegu dróg szybkiego ruchu w regionie.

zdjęcie ilustracyjne (fot. GDDKiA)

Przypomnijmy, 24 września 2019 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie zmian w sieci autostrad i dróg ekspresowych. Do listy dopisano nowy odcinek trasy S5, która docelowo ma połączyć Wrocław, Sobótkę, Świdnicę i węzeł S3 w Bolkowie. – W tej chwili możemy powiedzieć, że na przełomie tego i kolejnego roku zostanie zlecone studium korytarzowe. Realizacja takiej inwestycji, to jest odcinek około 60 km, razem z planowaniem to jest mniej więcej 8-9 lat – mówił Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Według szacunkowych wyliczeń budowa miałaby pochłonąć około 8-9 mld złotych.

Już kilka miesięcy temu ruszyły prace projektowe, które są związane z planowaną rozbudową lub budową w nowym przebiegu autostrady A4. – A4 od Wrocławia do Krzyżowej nie spełnia w pełnym zakresie warunków technicznych przewidzianych dla autostrad. Nie posiada pasa awaryjnego, który występuję jedynie na krótkich odcinkach, brakuje Miejsc Obsługi Podróżnych, geometria większości węzłów nie jest dostosowana do panujących standardów. Wzrastające z roku na rok natężenie ruchu, w newralgicznych momentach sięga ponad 100 tyś. pojazdów na dobę. Wypadki, kolizje lub awarie tworzą wielokilometrowe zatory drogowe, które utrudniają kierowcom szybkie przemieszczanie się. Rozbudowa A4 jest inwestycją priorytetową, dlatego w tym celu w grudniu 2018r. ogłoszony został przetarg na opracowanie studium korytarzowego wraz z analizą techniczno – ekonomiczno – logistyczną rozbudowy lub budowy autostrady A4 pomiędzy Wrocławiem i Krzyżową – wyjaśnia Magdalena Szumiata z GDDKiA.

Zadaniem projektantów będzie dokonanie analizy możliwych działań, mających na celu poprawę sytuacji w zakresie bezpieczeństwa, przepustowości i funkcjonalności dolnośląskiego odcinka autostrady A4, przy uwzględnieniu przebiegu planowanej drogi ekspresowej S5. Prace projektowe związane z przebudową trasy A4 prowadzone są w oparciu o kilka scenariuszy, w tym budowę autostrady w nowym przebiegu. W tym celu stworzone zostały wstępne korytarze planowanej A4.

W jednym z nich, w wariancie oznaczonym K3W3 zaproponowano, że nowa autostrada zostałaby poprowadzona od węzła autostradowego Krzyżowa (pow. bolesławiecki), w kierunku nowego węzła Roztoka (gm. Dobromierz) na przecięciu z drogą ekspresową nr 3, przez węzeł Serwinów (gm. Dobromierz) na przecięciu z DK5, węzeł Świebodzice (przecinając drogę wojewódzką nr 374), węzeł Świdnica (na południe od Bagieńca, na skrzyżowaniu z “łącznikiem autostradowym”), a następnie w kierunku Szczepanowa, wzdłuż DK35 do węzła Tworzyjanów (gm. Marcinowice), przez gminę Kobierzyce i do nowego węzła Piskorzów na obecnej A4.

Przygotowane zostały także propozycje trasy przyszłej S5. W wariancie S5W1a droga ekspresowa zaczynałaby się na węźle w Bolkowie (przecięcie z S3), prowadząc dalej – podobnie jak wariant autostradowy – w kierunku węzłów Serwinów i Świebodzice, a następnie do węzła Stary Jaworów, gdzie następnie odbijałaby na północ (wariant S5W1b – przez węzły Piotrowice Świdnickie i Mielęcin do autostrady A4) lub na północny-wschód (wariant S5W3a – przebiegając w sąsiedztwie Nowic, Bożanowa, Siedlimowic i Goli Świdnickiej w kierunku węzła z DK35 w Wojnarowicach). Z kolei wariant S5W2a zakłada przeprowadzenie trasy w śladzie podobnym do propozycji autostradowej: od Starego Jaworowa, przez węzły Świdnica i Tworzyjanów.

17 marca 2020 roku w hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Świdnickiej w Jaworzynie Śląskiej odbędzie się spotkanie dotyczące projektowanych dróg szybkiego ruchu. – Spotkanie informacyjne skierowane jest do przedstawicieli lokalnych samorządów (powiatów, gmin), instytucji odpowiedzialnych za zagospodarowanie terenu oraz mieszkańców tych obszarów, przez które zaplanowano wstępne warianty przebiegu korytarzy drogowych. Celem spotkania informacyjnego jest prezentacja przygotowanych wariantów przebiegu korytarzy A4 Wrocław – Krzyżowa i S5 Sobótka – Bolków. W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli możliwość zgłoszenia uwag dla każdego prezentowanego wariantu trasy. Efektem wszystkich spotkań informacyjnych organizowanych na terenie województwa dolnośląskiego będzie szczegółowa analiza opinii zgłoszonych przez uczestników spotkań i uwzględnienie ich przy wyborze optymalnego wariantu przebiegu trasy oraz rezygnacja z analizy korytarzy nieakceptowanych społecznie – informują samorządowcy z powiatu świdnickiego.

Na przeprowadzenie własnych konsultacji w tej sprawie zdecydował się burmistrz Żarowa. W wyniku dotychczasowych spotkań, w których uczestniczyli radni i sołtysi wsi, na terenie których miałyby przebiegać drogi szybkiego ruch, wypracowany został projekt wspólnego stanowiska „mieszkańców, sołtysów, radnych oraz burmistrza”. Wyrażono w nim stanowczy sprzeciw wobec dwóch wariantów drogi ekspresowej S5 – wariantu „1” (S5W1b) oraz „3” (S5W3a) – oba wytyczone zostały przez teren gminy Żarów. W przypadku wariantu pierwszego krytycznie oceniono pomysł dublowania istniejącego „łącznika autostradowego”. – Stanowczo uważamy, że właściwym byłoby wykorzystanie istniejącej drogi poprzez jej rozbudowę o drugi pas na odcinku pomiędzy Świdnicą a Żarowem (odcinek C-E) oraz wybudowanie jej nowego przebiegu na odcinku od Żarowa do Kostomłotów (odcinek A-C). Należy zaznaczyć, że jest to droga o charakterze strategicznym dla firm ulokowanych na terenach WSSE Invest-Park podstref w Świdnicy i Żarowie, a dublowanie jej świadczyłoby o marnotrawstwie środków publicznych – wskazano w opinii. Wariant ten wkraczałby także w istniejące tereny mieszkaniowe Mielęcina oraz Łażan, oznaczałby praktyczną likwidację ekosystemu leśnego położonego w trójkącie Łażany – Mikoszowa – Mielęcin, wkraczałby na tereny złóż kopalnianych, a także byłby niekorzystny z uwagi na „niewielką odległość projektowanej drogi od zabudowań miejscowości Mielęcin i Łażany powodując narażenie mieszkańców na zwiększony poziom hałasu i zanieczyszczeń powietrza”.

Zgłoszone obiekcje dotyczą także wariantu „trzeciego”. W wypracowanym projektu stanowiska zwrócono uwagę, że projektowana trasa S5 przebiegałaby przez tereny między Siedlimowicami i Gołaszycami, na których znajdują się zewidencjonowane złoża granitu, co eliminowałoby możliwość ich eksploatacji, podobnie byłoby w przypadku złóż kaolinu przylegających do wsi Kalno, przebiegałaby także w kolizji z magistralą energetyczną wybudowaną w oparciu o specustawę Euro 2012, zapewniającą energię dla całego przemysłu i mieszkańców regionu wałbrzyskiego z kilkuset priorytetowymi podmiotami gospodarczymi, byłaby w bezpośredniej kolizji z terenami nowego osadnictwa mieszkaniowego na terenie wsi Kalno, co powodowałoby konieczność wywłaszczeń i wyburzenia nowych budynków jednorodzinnych, przebiegałaby przez obszar chroniony Doliny Rzeki Bystrzycy, co bezpośrednio groziłoby unikatowej faunie i florze tego terenu, a także znajdowałaby się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów wodonośnych i ujęć wodnych na terenie pomiędzy wsiami Wierzbna, Bożanów, Kalno i Panków, z których korzystają wszyscy mieszkańcy gminy Żarów oraz mieszkańcy gminy Świdnica oraz Mietków.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty oraz zdecydowanie korzystniejszy przebieg południowego korytarza: Wariant 3 A4 oraz Wariant 2 drogi S5. Taki przebieg dróg zastąpi drogę krajową nr 35, która wymaga pilnej modernizacji na odcinku Świdnica – Wrocław. (…) Jednocześnie przesunięcie korytarza drogowego jeszcze bardziej na południe umożliwi budowę przez lata postulowanej południowej obwodnicy Świdnicy – zaznaczono w projekcie stanowiska.

Kolejne spotkania konsultacyjne na terenie gminy Żarów odbędą się we wtorek o godzinie 17.00 w Mielęcinie, w środę o godzinie 17.00 w Wierzbnej i w czwartek o godzinie 17.00 w Kalnie. Powiatowe spotkanie informacyjne dla mieszkańców i samorządowców całego powiatu odbędzie się 17 marca 2020 roku w godzinach 15.00-17.00 w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Świdnicka 15A w Jaworzynie Śląskiej.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułKolejne emocje w lidze TKKF. Zagrają w nowej hali
Następny artykułPierwszy tytuł mistrzowski dla ekipy Zebry Team