Strona główna 0_Slider Jarzębinowa bez jarzębin. Ruszył remont, wycięto drzewa

Jarzębinowa bez jarzębin. Ruszył remont, wycięto drzewa [FOTO]

4

We wtorek rozpoczął się remont ulic Jarzębinowej i Wrzosowej w Świdnicy. Na początek zostały wycięte wszystkie drzewa rosnące wzdłuż ulic.

Wycinka została przeprowadzona na mocy tzw. specustawy drogowej („Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych”). O liczbę wyciętych okazów oraz plany nasadzeń nowych zapytaliśmy Urząd Miejski w Świdnicy. Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji nie są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej miasta. Czekamy na odpowiedź.

Zgodnie z przekazanymi na stronie głównej UM informacjami o planach remontu, w pierwszej kolejności prace realizować będą gestorzy sieci. Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wykona przebudowę sieci wodociągowej oraz w części kolektora sanitarnego. Polska Spółka Gazownictwa przebuduje sieć gazową, a firma Tauron zlikwiduje napowietrzną sieć energetyczną. Tauron, w oparciu o porozumienie zawarte z miastem, zrealizuje na własny koszt oświetlenie uliczne.

Po uporządkowaniu infrastruktury podziemnej rozpoczną się roboty drogowe. Ulice Jarzębinowa i Wrzosowa przebudowane zostaną na całej długości. Wymieniona zostanie sieć kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie uliczne. Jezdnia zyska nową nawierzchnię, modernizacji ulegną istniejące chodniki i zjazdy. Wybudowane zostaną także zatoki postojowe dla samochodów osobowych.

Wartość prac to ponad 2 mln 260 tys. złotych.

fot. Dariusz Nowaczyński