Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica GOPS Świdnica: terminy wypłat świadczeń pozostają bez zmian

GOPS Świdnica: terminy wypłat świadczeń pozostają bez zmian

0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że terminy wypłat świadczeń oraz zasiłków z pomocy społecznej pozostają bez zmian.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń można składać:

  • przez internet za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego [email protected], PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz Platformy ePUAP ;
  • w formie papierowej – do skrzynki podawczej, która znajduje się na zewnątrz budynku przy wejściu bocznym do Urzędu Gminy.

Ponadto urzędnicy informują że:

  • prawo do świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia rodzicielskiego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz  świadczeń rodzinnych tj. zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,  przysługuje od miesiąca złożenia wniosku;
  • jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) oraz świadczenia rodzicielskiego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu.
  • jeżeli  w  okresie  3  miesięcy,  licząc  od  dnia   wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności tj.: zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
  • wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, składa się w terminie  12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

/UG Świdnica, opr. mn/

Poprzedni artykułTrzeci tydzień w domu. Jak z nauką radzą sobie świdnickie dzieci?
Następny artykułRządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyła SMS-y dotyczące nowych obostrzeń