Strona główna 0_Slider Przetarg na modernizację basenu unieważniony, inwestycja zawieszona

Przetarg na modernizację basenu unieważniony, inwestycja zawieszona

22

Urząd Miejski informuje o decyzji prezesa ŚPWiK o unieważnieniu przetargu na modernizację basenu przy ul. Śląskiej. Próby przebudowy kąpieliska trwają od ponad dwóch lat, a formalności pochłonęły już prawie milion złotych.

Na stronie UM w Świdnicy czytamy, że prezes Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Jacek Sochacki podjął decyzję o unieważnieniu przetargu dotyczącego modernizacji basenu letniego w Świdnicy. W uzasadnieniu do decyzji czytamy: W trakcie trwania procedury przetargowej Zamawiający oraz Gmina Miasto Świdnica będąca 100% udziałowcem spółki, zostali poinformowani o odmowie ze strony banku finansowania przedmiotowej inwestycji na pierwotnie ustalonych warunkach. Niezbędne wydłużenie harmonogramu wypłat kolejnych transz obligacji zostało obwarowane przez bank koniecznością wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń, których treść pozostaje w sprzeczności z przyjętym modelem finansowania inwestycji. Zaproponowane przez bank zmiany są na tyle istotne, a zarazem niekorzystne z punktu widzenia sytuacji finansowej miasta, że dalsze prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania na ww. podstawach prawnych (art. 93 ust. 1 pkt. 6, w związku z art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t. j.).

Ogłoszenie czwartego już przetargu na wykonanie przebudowy kąpieliska nastąpiło 11 października 2019 roku. Poprzednie trzy zamówienia były unieważniane – najpierw z powodu problemów z dokumentacją przetargową, później z uwagi na zbyt wygórowaną cenę zaproponowaną przez jedynego chętnego wykonawcę, a poprzednio przez zupełny brak złożonych ofert. Do ostatniego zamówienia na przebudowę wodnego kompleksu zgłosiło się pięć firm. Najniższą cenę zaproponowała firma MTM Budownictwo z Tarnowa, która jest gotowa zrealizować inwestycję za 35 mln 466 tys. złotych, najwyższą – spółka Strabag z ofertą opiewającą na 39 mln 940 tys. złotych.

Redakcja Swidnica24.pl dopytywała prezesa Jacka Sochackiego, czy ŚPWiK ma zabezpieczone środki na modernizację basenu. Zgodnie z umowami, zawartymi z bankiem PKO SA, obligacje miały być wyemitowane na 23 miliony złotych. Tymczasem w otwarciu ofert z czwartego przetargu ŚPWiK podał, że posiada środki  w wysokości 40.712.755,53 zł. Nie znaleźliśmy klauzuli o automatycznym zwiększeniu pierwotnej kwoty. 17 lutego prezes utrzymywał: ŚPWiK na modernizację basenu letniego przy ul. Śląskiej ma zabezpieczone środki w umowie emisji obligacji (umowa w załączeniu) oraz w umowie wykonawczej (powierzenia) (umowa w załączeniu) w wysokości jaka wyniknie z rozstrzygnięcia przetargu w terminach jakie wynikną z przedłożonego przez wykonawcę, harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Świdnicka spółka wodociągowa poniosła dotychczas spore koszty w związku z realizacją powierzonego zadania przebudowy i administrowania basenami. Według danych przekazanych przez ŚPWiK, w 2017 roku było to ponad 347 tys. złotych brutto, w 2018 roku – blisko 395 tys. złotych brutto, a w 2019 roku – niemal 237 tys. złotych brutto. W sumie, przez trzy lata wydano 979 174,97 złotych.

Nie oznacza to jednak wycofania się przez miasto z realizacji tego zadania. Jednak w tej chwili, na zaproponowanych przez bank warunkach, nie jest to możliwe. Zmiana powodowałaby faktyczne udzielenie poręczenia spłaty zaciągniętych przez spółkę zobowiązań. Oznaczałoby to z kolei obciążenie wskaźników zadłużenia miasta Świdnicy, co nie jest do zaakceptowania. Kondycja finansowa samorządów, w tym także Świdnicy, jest w tym roku bardzo niepewna. Budżet miasta w 2020 roku jest budżetem oszczędności – redukcji zadań inwestycyjnych oraz konieczności bardzo drastycznych cięć we wszystkich sferach życia publicznego. Perspektywa na kolejne lata jest wysoce niepewna, co wynika ze zmian wprowadzonych przez rząd w sferze finansów samorządowych. Nikt też dziś nie wie, jakie długofalowe skutki finansowe i gospodarcze pociągnie za sobą obecna sytuacja na świecie – informuje Urząd Miejski i dodaje, że miasto nie chce rezygnować z inwestycji.

Modernizacją basenu od lutego 2020 interesują się prokuratura i CBA.

/asz/

Poprzedni artykułRuszyły zapisy na Żarowskie Biegi Strefowe
Następny artykułKursy na linii 31A zawieszone