Strona główna Polityka Zbliża się sesja Rady Powiatu. Strażacy podsumują 2019 rok

Zbliża się sesja Rady Powiatu. Strażacy podsumują 2019 rok

0

W środę, 26 lutego o godzinie 16.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy rozpocznie się XV sesja Rady Powiatu Świdnickiego.

Obrady rady będzie można śledzić za pośrednictwem internetowej relacji udostępnionej na stronie starostwa powiatowego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
5. Zgłoszenie uwag do XIV protokołu sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o Stanie Bezpieczeństwa Powiatu Świdnickiego w 2019 roku w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
8. Sprawozdanie z prac zespołu Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie kontraktowania usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole opieki Zdrowotnej w Świdnicy.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie powierzenia zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych Gminie Miasto Świdnica;
b) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy bonifikaty od opłaty za rok 2020 z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonych w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej i przy ul. Tadeusza Kościuszki;
c) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Domowi Pomocy Społecznej w Jaskulinie bonifikaty od opłaty za rok 2020 z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonej w Jaskulinie, gmina Dobromierz;
d) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Służbie Drogowej Powiatu Świdnickiego w Jaworzynie Śląskiej bonifikaty od opłaty za rok 2020 z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonych w Jaworzynie Śląskiej, Łażanach, Nowicach, Słotwinie i Żarowie;
e) w sprawie przekazania Gminie Świebodzice prowadzenia Branżowej Szkoły I stopnia w Świebodzicach;
f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Świebodzice porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Gminę Świebodzice Technikum w Świebodzicach;
g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Świebodzice porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Gminę Świebodzice Branżowej Szkoły II stopnia w Świebodzicach;
h) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej;
i) w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy.

11. Wnioski i oświadczenia.
12. Informacje dla radnych.
13. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

/opr. mn/

Poprzedni artykułŚwidnicka „czwórka” zaprasza trzecioklasistów na zawody pływackie
Następny artykułMistrzowie parkowania [FOTO]