Strona główna 0_Slider Rusztowanie stoi już rok, kamienica wciąż czeka na remont

Rusztowanie stoi już rok, kamienica wciąż czeka na remont

0

Pod znakiem zapytania stoi remont zabytkowej kamienicy „Pod Orłami” znajdującej się w świdnickim Rynku. Miejscy radni dwukrotnie udzielali właścicielowi budynku dotacji na wykonanie robót budowlanych, jednak w obu przypadkach dofinansowanie nie zostało wykorzystane. Po interwencji jednego z radnych świdnicki magistrat zwrócił się do konserwatora zabytków i nadzoru budowlanego z wnioskiem o udzielenie informacji w sprawie prowadzonych postępowań dotyczących wyegzekwowania od właściciela właściwego utrzymania zabytkowej kamienicy, a także przyjrzy się sprawie rusztowania zajmującego część chodnika.

Problem nieremontowanej kamienicy Rynek 32 powraca już od kilku lat. W kwietniu 2014 roku w tej sprawie została złożona skarga do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, natomiast w sierpniu 2016 roku o niewłaściwym zabezpieczeniu i braku napraw w kamienicy Rynek 32 została zawiadomiona wałbrzyska delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Nadzieję na realizację niezbędnych prac miała dać miejska dotacja w wysokości 52 tys. złotych, udzielona przez Radę Miejską w Świdnicy z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu i elewacji frontowej. Środki na ten cel zarezerwowano w świdnickim budżecie na 2018 rok. Kamienica miała też otrzymać wsparcie finansowe w 2019 roku – tym razem kwota 74 tys. złotych miała trafić na remont dachu oraz elewacji frontowej i tylnej.

Pomimo upływu kolejnych miesięcy, efektów zapowiadanych prac nie sposób było się dopatrzeć. Pod koniec stycznia 2020 roku uwagę zwrócił na to radny Wiesław Żurek, który wystąpił do władz miasta z zapytaniem dotyczącym dalszych losów kamienicy.

W odpowiedzi prezydent Świdnicy wyjaśnia, że właściciel zabytkowego budynku nie wykorzystał żadnej z udzielonych dotacji. – Dotacje są wypłacane na podstawie umów pomiędzy miastem i beneficjentami. Właścicielowi kamienicy dotacji nie przekazano ponieważ w obu przypadkach nie przystąpił do zawarcia umowy z miastem. O udzieleniu dotacji został poinformowany i poproszony o dostarczenie dokumentów niezbędnych do zawarcia w/w umowy tj.: projektu budowlanego, decyzji zezwolenia konserwatorskiego na wykonanie prac objętych tym projektem, ostatecznego kosztorysu wykonawczego. Zgodnie z przyjętą procedurą dokumenty takie są załącznikami do umów o udzieleniu dotacji. Właściciel kamienicy dokumentów nie dostarczył. Umów nie sporządzono. Dotacji nie przekazano. Składając ponownie wniosek w 2019 roku tłumaczył, że przyczyną niewykorzystania dotacji w 2018 roku była długotrwała choroba i zapewniał, że w 2019 roku remont rozpocznie. Stało się inaczej z przyczyn, o których nas nie powiadomił – tłumaczy Beata Moskal-Słaniewska.

Jak dodaje, miasto nie ma zbyt wielu możliwości bezpośredniego wpływu na zachowania właścicieli budynków, w tym obiektów zabytkowych. – Organami właściwymi są Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdnicy. Z informacji, które posiadamy oba organy toczyły lub toczą postępowania administracyjne mające na celu wyegzekwowanie właściwe utrzymanie zabytku. Do obu organów wystąpiliśmy z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji o zaawansowaniu tych postępowań – zapewnia prezydent. Stosowne kroki mają zostać także podjęte wobec rusztowania, które od około roku zajmuje część chodnika na Rynku. – Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej przystąpił do działań w kwestii zajęcia terenu przez właściciela nieruchomości. Wynikiem będzie albo przedłużona umowa albo czynności zmierzające do usunięcia rusztowania – dodaje Moskal-Słaniewska.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułŚwidniczanie zdominowali kadrę regionu
Następny artykułZnamy medalistów Halowych Mistrzostw Polski w łucznictwie [WYNIKI]