Strona główna Wydarzenia Świdnica Relikwie świętych w świdnickiej katedrze

Relikwie świętych w świdnickiej katedrze [FOTO]

11

W niedzielę do katedry świdnickiej zostały wprowadzone relikwie dwojga świętych – żyjącego XIX wieku kapłana św. Wincentego Pallottiego oraz św. siostry Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, nazywanej Małą Arabką. Uroczystego wprowadzenia relikwii dokonał proboszcz ks. prał. Piotr Śliwka.

Relikwie w Kościele zawsze otaczano szczególną czcią i uwagą, ponieważ ciało Błogosławionych i Świętych, przeznaczone do zmartwychwstania, było na ziemi żywą świątynią Ducha Świętego oraz narzędziem ich świętości, uznanej przez Stolicę Apostolską na drodze beatyfikacji i kanonizacji. Kult relikwii pojawił się już w pierwszych wiekach. Odprawiano Najświętszą Ofiarę na grobach męczenników, kult rozpoczął się praktycznie od śmierci Chrystusa. Potem poprzez apostołów i heroicznych chrześcijan proces ten rozwijał się w ciągu wieków. Należy powiedzieć, że kult relikwii w Kościele datuje się od starożytności, trwa przez wieki i do dziś jest czymś żywym – wyjaśniają duchowni z katedralnej parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika.

– Relikwie są cenne dlatego, że pozwalają człowiekowi wierzącemu już teraz przekroczyć próg świata widzialnego i niejako dotknąć świata wiecznego, a także przypominają nam one, że jedność wierzących nie kończy się razem z naszą śmiercią, ale że jest umacniana dalej przez wymianę dóbr duchowych – dodają.

Kim byli święci, których relikwie trafiły do katedry? Ich biografie przywołują świdniccy duchowni:

Wincenty Pallotti urodził się 21 kwietnia 1795 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał w Rzymie 16 maja 1818 roku. Jako doktor filozofii i teologii, a także magister filologii greckiej, w latach 1819-1829 wykładał na uniwersytecie. W latach 1827-1840 był ojcem duchownym w wyższym seminarium rzymskim. Przez pewien czas pełnił funkcję duszpasterza wojskowego w państwie kościelnym (1842). Tworzył szkoły wieczorowe, stowarzyszenia cechowe dla robotników, sierocińce i ochronki dla dziewcząt. 4 kwietnia 1835 roku założył Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, charakteryzujące się nowatorskim programem duszpasterskim, który opiera się na współpracy świeckich i duchownych. Na czele Zjednoczenia miała stać nowa rodzina zakonna, Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (SAC), która miała spełniać zadanie animatora wszystkich dzieł katolickiego apostolatu. Nową rodzinę zakonną związał jedynie przyrzeczeniem i profesją. Do dziś centralną część tego dzieła stanowią księża i bracia pallotyni oraz siostry pallotynki. Jeszcze za swojego życia Wincenty Pallotti otrzymał zaszczytny tytuł „apostoła Rzymu” i „drugiego św. Filipa Nereusza”. Nazywa się go również prekursorem Akcji Katolickiej, która swoje apogeum osiągnęła za rządów papieża Piusa XI (1922-1939). Święty może być uważany także za ojca współczesnego ruchu ekumenicznego – zapoczątkował Oktawę Modlitw o jedność po uroczystości Objawienia Pańskiego. Błogosławionym ogłosił Wincentego papież Pius XII 22 stycznia 1950 r. (dokładnie w setną rocznicę śmierci Wincentego), a do chwały świętych wyniósł go 20 stycznia 1963 r. Jan XXIII. Jest patronem hodowców winorośli. Wspomnienie Św. Wincentego przypada 22 stycznia.

Święta Maria od Jezusa Ukrzyżowanego (Mała Arabka) – Miriam Baourdy, zwana także Małą Arabką, urodziła się 5 stycznia 1846 roku w Abellin, pod starożytną Ptolemaidą, w Galilei. W 1865 roku wstąpiła do józefitek, ale te – widząc, że Maria doznaje ekstaz i jest stygmatyczką – skierowały ją do karmelu w Pau. Tam to dziewczyna przyjęła imię Marii od Jezusa Ukrzyżowanego. W 1870 r. razem z innymi wyjechała do Indii, aby w Mangalore założyć nowy klasztor. Do Francji wróciła z tych samych powodów, dla których józefitki oddały ją karmelitankom. W Pau spotkała ks. Piotra Estrate, przełożonego sercanów w Betherram, który podjął się kierownictwa duchowego, a po latach został jej biografem. W roku 1875 Maria zaczęła realizować dzieło swych dawnych marzeń: założenie karmelu w Betlejem. Zainicjowała ponadto nowy klasztor w Nazarecie. Z relacjach osób, które się z nią stykały, dowiadujemy się o jej wizjach, ekstazach, spełnionych proroctwach, także o improwizowanych poematach. Wszystko to przeżywała w sposób zupełnie zwyczajny, jak gdyby chodziło o rzeczy najnormalniejsze w świecie, nieświadoma swojej niezwykłości. Św. Jan Paweł II dokonał jej beatyfikacji 13 listopada 1983 r. w Rzymie. Papież Franciszek włączył ją do grona świętych 17 maja 2015 r. Wspomnienie liturgiczne świętej Marii od Jezusa Ukrzyżowanego przypada 25 sierpnia.

/Parafia katedralna w Świdnicy, opr. mn/