Strona główna 0_Slider Opłaty za wywóz śmieci idą w górę. Radni przyjęli nowe stawki

Opłaty za wywóz śmieci idą w górę. Radni przyjęli nowe stawki

41

Świdniczan czeka spora podwyżka opłat za wywóz odpadów. Rada Miejska przyjęła nowe stawki, które będą obowiązywać od 1 kwietnia. O ponad 92% wzrośnie miesięczna opłata za wywóz śmieci sortowanych, a o 348% wzrośnie stawka w przypadku mieszkańców nie wypełniających obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Zgodnie z nową stawką opłat, przyjętą podczas piątkowej sesji przez Radę Miejską w Świdnicy, od 1 kwietnia 2020 roku miesięczna opłata za wywóz śmieci segregowanych wynosić będzie 26 złotych za osobę. Do tej pory było to 13,50 zł za osobę. W górę poszła też opłata w przypadku nie wywiązania się z obowiązku segregowania odpadów, która wynosić będzie 78 złotych za osobę (dotychczas 22,40 zł/os.).

Jak tłumaczą świdniccy urzędnicy, przyjęcie nowych stawek wynika bezpośrednio ze znaczącego wzrostu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta Świdnica, które przedstawiły w swoich ofertach firmy biorące udział w przetargach na odbiór i zagospodarowanie odpadów na okres od października 2019 roku do września 2022 roku. Oprócz wzrostu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, dodatkowych obowiązków nałożonych na gminy (np. wprowadzenie nowej frakcji BIO), wzrost cen wynagrodzeń, energii i paliw, istotny wpływ na podwyżki miała opłata środowiskowa, ustalana w drodze rozporządzenia przez Ministra Środowiska. – W 2017 roku wynosiła ona 120 zł, w 2018 – 140 zł, w 2019 już 170 zł, a w tym roku wynosić będzie aż 270 zł. Ministerstwo wprowadziło zakaz składowania tzw. śmieci wysokokalorycznych – jest to ponad 1/3 odpadów, które wytwarzamy. Według nowych przepisów nie można już ich składować, tylko należy przekazywać do przetwarzania – wyjaśniała Magdalena Dzwonkowska, rzecznik świdnickiego magistratu.

Przywołała też wysokość opłat w gminach ościennych i pobliskich miastach: Wałbrzych – 27,00 zł, Dzierżoniów – 21,00 zł, Gmina Świdnica – 18,00 zł, Marcinowice – 26,00 zł, Bielawa – 27,00 zł, Jelenia Góra – 27,00 zł, Legnica – 21,80 zł, Jaworzyna Śląska – 26,00 zł, Jawor – 28,00 zł, Kłodzko – 26,00 zł, Ząbkowice Śląskie – 28,00 zł. Podczas dyskusji nad złożonym projektem uchwały wprowadzającej nowe stawki, radny PiS Krzysztof Lewandowski wskazywał na niższe opłaty obowiązujące w miastach wojewódzkich, m.in. we Wrocławiu i Krakowie. W związku z tym radni klubu PiS złożyli wniosek o podjęcie przez magistrat działań zmierzających do ustalenia stawki na poziomie 19 złotych/os. – Jeżeli chcemy porównywać stawki z innymi jednostkami, porównujmy także zakres świadczonych usług – przypominał Tomasz Jaworski, dyrektor wydziału gospodarki odpadami UM Świdnica. – Gmina nie może dopłacać do gospodarowania odpadami – zaznaczyła prezydent Świdnicy.

Z kolei na konieczność wprowadzenia innego sposobu naliczania opłat za wywóz śmieci wskazał podczas debaty radny Lesław Podgórki. Jak mówił, obecnie pod uwagę brane są deklaracje dotyczące liczby osób zamieszkujących dane mieszkanie lub nieruchomość, jednak nie wszyscy przedstawiają dane zgodne z prawdą. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świdnica 2018, według „deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Świdnicy liczba mieszkańców (osób faktycznie zamieszkujących) na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 47 140”. To o prawie 8 tysięcy mniej względem liczby mieszkańców ustalonej na podstawie danych meldunkowych. Stąd propozycja radnych Wspólnoty Samorządowej, by magistrat rozważył wprowadzenie nowej metody ustalania stawek, na przykład na podstawie zużytej wody lub energii elektrycznej, co uniemożliwiłoby próby uchylania się od opłat za wywóz śmieci.

Dyrektor wydziału gospodarki odpadami zapowiedział podczas sesji Rady Miejskiej, że w najbliższym czasie przeprowadzona będzie akcja edukacyjna skierowana do cudzoziemców mieszkających w Świdnicy. Zaprojektowane zostaną m.in. materiały przetłumaczone na język ukraiński, by obcokrajowcy mogli zapoznać się z zasadami w zakresie gospodarowania odpadami na terenie miasta.

Za przyjęciem nowych stawek głosowało 11 radnych, 7 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Jak wyjaśniła radna Luiza Nowaczyńska w oświadczeniu przekazanym redakcji Swidnica24.pl, podczas głosowania doszło do pomyłki. – W trakcie XVI sesji Rady Miejskiej w Świdnicy, w dniu 28 lutego 2020 r., w głosowaniu pomyliłam się i zamiast, jak cały klub PiS „przeciw” przyjęciu nowych, bardzo wysokich stawek za gospodarowanie odpadami, zagłosowałam „za”. Za przyjęciem nowych stawek głosowało 11 radnych, 7 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu, więc mój omyłkowy głos na szczęście nie miał wpływu na wynik głosowania. Niemniej jednak za pomyłkę wszystkich Państwa bardzo przepraszam – stwierdziła radna.

Wcześniej odrzucona została poprawka zgłoszona przez klub PiS w sprawie obniżenia miesięcznej stawki za wywóz odpadów do poziomu 19 zł/os. – za taką propozycją głosowało 8 radnych, 11 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Odrzucony został także wniosek o wprowadzenie zniżek dla posiadaczy Świdnickiej Karty Dużej Rodziny oraz karty seniora.

Z treścią uchwały można się zapoznać pobierając dokument.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułKolejne premiery audio i wideo promują sobotnią Truskawkę w Świdnicy
Następny artykułDzień otwarty w świdnickiej „czwórce”