Strona główna 0_Slider Nie przyjęli go samorządowcy, wyręczyła ich RIO. Budżet Świebodzic na 2020 rok...

Nie przyjęli go samorządowcy, wyręczyła ich RIO. Budżet Świebodzic na 2020 rok z dużymi cięciami

0

O ponad 7,7 mln złotych mniejsze wydatki na inwestycje, nadwyżka budżetowa zamiast deficytu, a także spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji – to główne założenia budżetu Świebodzic na 2020 rok, który uchwalony został przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu. Interwencja państwowego organu, niespotykana dotychczas w odniesieniu do samorządów z terenu powiatu świdnickiego, była konieczna po tym, jak świebodziccy radni dwukrotnie odrzucili projekt budżetu przygotowany przez władze miasta.

Rada Miejska w Świebodzicach

Pierwsze głosowanie w sprawie budżetu Świebodzic na 2020 rok odbyło się 23 stycznia. Za jego przyjęciem opowiedziało się wówczas 8 radnych, a 12 było przeciw. Druga próba przyjęcia budżetu nastąpiła podczas sesji Rady Miejskiej zwołanej 31 stycznia. Radnym przedstawiono nieco zmieniony projekt finansów miasta, zgodnie z którym planowane dochody budżetu miałyby wynieść nieco ponad 112 mln 602 tys. zł, natomiast wydatki zostały zmniejszone do około 116 mln 440 tys. złotych. Tym samym deficyt miałby wynieść blisko 3 mln 838 tys. złotych, czyli o 2 miliony mniej niż zakładano w pierwotnym projekcie. Rada Miejska w Świebodzicach, w której burmistrz Paweł Ozga utracił większość w październiku 2019 roku, ponownie zdecydowała jednak o odrzuceniu przedłożonego projektu.

31 stycznia był ostatnim momentem na podjęcie przez samorządowców uchwały w sprawie finansów miasta. Zgodnie z ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku nieprzyjęcia uchwały budżetowej w tym terminie, ustaleniem budżetu musi zająć się właśnie RIO. 19 lutego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu przyjęło uchwałę w sprawie budżetu Świebodzic na 2020 rok. Planowane dochody ustalono na poziomie około 112 mln 489 tys. złotych, a wydatki ograniczono do około 110 mln 340 tys. złotych. To oznaczałoby nadwyżkę budżetu w wysokości ponad 2 mln 149 tys. złotych, która ma zostać przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji.

Kolegium Izby ustaliło budżet Gminy na rok 2020 w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych w oparciu o przedłożony przez Burmistrza Miasta Świebodzice projekt uchwały budżetowej oraz zgromadzone w sprawie dokumenty. W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 9 637 960,00 zł na finansowanie deficytu w wysokości 5 837 960 zł oraz spłatę kredytów i wykup obligacji w kwocie 3 800 000 zł. Dla zbilansowania budżetu w zakresie planowanych rozchodów w kwocie 3 800 000 zł ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie 2 149 460 zł oraz zaangażowano wolne środki (…) w kwocie 1 650 540 zł, natomiast w celu uzyskania nadwyżki budżetu zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 7 732 580 zł oraz rezerwę ogólną o kwotę 254 840 zł – wylicza Marek Głód, zastępca przewodniczącego Kolegium RIO we Wrocławiu w uzasadnieniu do przyjętej uchwały.

Wspomnianych cięć wydatków inwestycyjnych dokonano m.in. w dziale „Transport i łączność” (z 1,2 na 0,6 mln zł), w którym pierwotnie ujęto remonty dróg i budowę oświetlenia w różnych częściach miasta, w dziale „Oświata i wychowanie” (mniej o 503 tys. zł – przewidzianych na remont wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3), w dziale „Ochrona zdrowia” (mniej o 500 tys. zł – przewidzianych na zakup i objęcie akcji i udziałów Szpitala w Świebodzicach, jako wsparcie remontu bloku operacyjnego), czy też w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (mniej o blisko 838 tys. zł). Wydatki drastycznie ograniczono także w dziale „Kultura fizyczna” – z niemal 3 mln 307 tys. na 720 tys. złotych. W oparciu o przedłożony w październiku ubiegłego roku projekt budżetu, RIO postanowiło podtrzymać kwotę 232 tys. złotych z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych.

Kolegium Izby zwraca uwagę, że z chwilą ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową organ stanowiący [Rada Miejska – red.] może dokonać jego nowelizacji, bowiem odzyskuje swoje kompetencje w sprawach budżetowych, które ustały w wyniku nieuchwalenia budżetu gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku – przypomina Głód. Na skorzystanie z tej możliwości, szybkie dokonanie zmian w tegorocznych finansach miasta oraz przywrócenie środków na realizację inwestycji liczy teraz burmistrz Świebodzic. – Przewodnicząca Rady Miejskiej otrzymała uchwałę RIO dotyczącą budżetu, w oparciu o którą możemy dalej funkcjonować. Teraz wszystko zależy od tego, kiedy zostaną przygotowane poprawki, kiedy zostanie zwołana Rada. Nie będę ukrywał, że zależy mi na tym, by stało się to jak najszybciej – są bowiem tematy niecierpiące zwłoki – wskazuje burmistrz Paweł Ozga.

Z budżetem Świebodzic na 2020 rok można się zapoznać pobierając uchwałę RIO.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułPo raz trzeci pobiegną w Żarowie
Następny artykułPrzejazd z Burkatowa zamknięty