Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Gmina Świdnica dofinansuje wymianę “kopciuchów”

Gmina Świdnica dofinansuje wymianę “kopciuchów”

0

Już 23 marca może ruszyć nabór pierwszych wniosków o udzielenie dofinansowania na wymianę “kopciuchów” w gminie Świdnica. Podczas XXI sesji Rady Gminy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania starego typu wykorzystujących paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym.

Dotacja będzie udzielona w wysokości 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie, jednak nie większej niż 7 000 zł. Dofinansowaniu podlegają ekologiczne źródła ciepła tj.: kotły gazowe, piece zasilane prądem elektrycznym, kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012), kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012), pompy ciepła.

W tegorocznym budżecie gminy Świdnica na ten cel zostały zabezpieczone środki w wysokości 307 500 zł. W ubiegłym roku z tej formy wsparcia skorzystało 40 osób. Podjęta przez radnych uchwała będzie mogła wejść w życie dopiero po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Informujemy, że wnioski obowiązują tylko w roku kalendarzowym w którym zostały złożone. Oznacza to, że osoby które składały wymagane dokumenty w ubiegłorocznym naborze, w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w roku bieżącym będą musiały ponownie złożyć wniosek. O szczegółach będziemy informować na bieżąco – wyjaśnia Janusz Waligóra, rzecznik Urzędu Gminy.

/UG Świdnica, opr. mn/