Strona główna Polityka Sesja Rady Powiatu także o sytuacji świdnickiego pogotowia ratunkowego

Sesja Rady Powiatu także o sytuacji świdnickiego pogotowia ratunkowego

0

Już jutro, 22 stycznia o godzinie 16.00 rozpocznie się sesja Rady Powiatu Świdnickiego. Radni m.in. przyjmą stanowisko w sprawie sytuacji pogotowia ratunkowego.

Finansowanie świdnickiej stacji pozostaje na poziomie z ubiegłego roku, a koszty systematycznie rosną. Już 2019 rok pogotowie kończyło stratą w wysokości 113 tysięcy złotych. Obecnie prowadzony jest program naprawczy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XIV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
5. Zgłoszenie uwag do XIII protokołu sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
7. Sprawozdanie Starosty Świdnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 roku.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w Świdnicy dotyczącego sytuacji finansowej Ratownictwa Medycznego w Powiecie Świdnickim;
b) w sprawie nadania zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego;
d) wskazania przedstawicieli Rady Powiatu w Świdnicy do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
e) w sprawie zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr II w Świebodzicach;
f) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Świebodzicach;
g) w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia w Świebodzicach;
h) w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr I w Świebodzicach;
i) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Bystrzycy Górnej;
j) powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu w Świdnicy oraz ustalenia jej składu osobowego.
10. Wnioski i oświadczenia.
11. Informacje dla radnych.
12. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Sesja będzie transmitowana. Więcej na www.powiat.swidnica.pl

Poprzedni artykułWalczą o wyjazd na prestiżowe zawody w Las Vegas!
Następny artykułNie rozglądasz się? Możesz odpowiadać za wypadek [VIDEO]