Strona główna Temat dnia Praca w Areszcie Śledczym w Świdnicy i Służbie Więziennej

Praca w Areszcie Śledczym w Świdnicy i Służbie Więziennej

0

Służba Więzienna wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób poszukujących nowej, lepszej pracy lub rozpoczynających karierę zawodową oferuje atrakcyjne stanowiska w Areszcie Śledczym w Świdnicy, ale także i w innych jednostkach penitencjarnych na Dolnym Śląsku.

W świdnickim areszcie aktualnie przeprowadzane są rekrutacje na stanowiska: strażnika działu ochrony i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – kierownika ambulatorium, a także psychologa w dziale penitencjarnym. Ponadto dolnośląska Służba Więzienna posiada wolne miejsca pracy również na wielu innych atrakcyjnych stanowiskach.

Jak przekonuje Służba Więzienna, praca w jej strukturach wiąże się z szeregiem atrakcyjnych uprawnień. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że funkcjonariusz Służby Więziennej nabywa uprawnień emerytalnych po 25 latach służby, a zatem jeśli wstępuje w szeregi służby mając 20 lat – już w wieku 45 lat posiada uprawnienia emerytalne. Ponadto wiele istniejących możliwości rozwoju zawodowego i awansu sprawia, że praca ma charakter nader interesujący.

Ponadto Służba Więzienna jest formacją mundurową spełniającą podstawowe zadania państwa w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, co powoduje, że funkcjonariusz jest objęty szczególną ochroną, ale także posiada z tego tytułu dodatkowe uprawnienia: np. prawo do dłuższego urlopu, dofinansowanie do wypoczynku, nagroda roczna (tzw. trzynasta pensja).

–  Ciekawy zawód, wcześniejsze uprawnienia emerytalne w zestawieniu z atrakcyjnym wynagrodzeniem i możliwością szybkiego awansu służbowego z pewnością czynią pracę w Służbie Więziennej godną zainteresowania – zachęca instytucja. 

Zgodnie z ustawą o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, z późn. zm.), w Służbie Więziennej może pełnić osoba:

  1. posiadająca obywatelstwo polskie;
  2. posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
  3. korzystająca z pełni praw publicznych;
  4. która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
  5. która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
  6. dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
  7. posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
  8. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzą oraz wszelkich informacji na temat naboru, udzielają komórki kadrowe okręgowych inspektoratów Służby Więziennej i bezpośrednio do nich należy kierować podania.

Ogłoszenia o naborze można znaleźć na stronie służby więziennej w zakładce rekrutacja https://sw.gov.pl/praca-oferty-szukaj

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z działem kadr Aresztu Śledczego w Świdnicy, dostępnym pod nr telefonu 74-854-93-12, którego funkcjonariusze udzielą Państwu wszelkich informacji.

Z kolei więcej informacji o wolnych stanowiskach na Dolnym Śląsku znajdą Państwo w zakładce praca na stronie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu: https://www.sw.gov.pl/praca-oferty/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-we-wroclawiu

Informator dla kandydatów i ankieta personalna: https://sw.gov.pl/strona/Informator-dla-kandydat%C3%B3w

Służba Więzienna zachęca do kontaktu i rozważenia możliwości pracy w Areszcie Śledczym w Świdnicy, a także zapoznania się z całą ofertą dolnośląskich jednostek!

/Artykuł sponsorowany/

Poprzedni artykułWięcej zgłoszeń, więcej zatrzymanych. Posterunek w Słotwinie ma już dwa lata
Następny artykułCzołowe zderzenie na drodze Świdnica – Strzegom. Jeden z kierowców trafił do szpitala [FOTO]