Strona główna Polityka Chcą obniżyć pensję burmistrza. W uzasadnieniu radni piszą o “szeregu błędów zarządczych”

Chcą obniżyć pensję burmistrza. W uzasadnieniu radni piszą o “szeregu błędów zarządczych”

0

Na 23 stycznia zwołana została XXII sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach. Radni debatować będą m.in. nad przyjęciem budżetu miasta na 2020 roku, uchwaleniem regulaminu budżetu obywatelskiego, a także ustaleniem wynagrodzenia dla burmistrza Świebodzic.

Burmistrz Paweł Ozga po otrzymaniu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok (fot. UM Świebodzice)

Burmistrz Paweł Ozga otrzymywał dotychczas wynagrodzenie w wysokości 10332 zł. Jeżeli radni zdecydują się dokonać zmiany, pensja włodarza Świebodzic zostanie zmniejszona do 7095 zł. – Dotychczasowa kwota wynagrodzenia dla Pana Pawła Ozgi – Burmistrza Miasta Świebodzice, została ustalona uchwałą z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Świebodzice i ustalona została w górnej granicy wysokości, jaką przewiduje rozporządzenie dla wynagrodzenia przewidzianego dla burmistrza w gminie liczącej od 15 tysięcy do 100 tysięcy mieszkańców – przywołują autorzy projektu uchwały.

Jak dodano, dotychczasowa wysokość wynagrodzenia miała wpływać m.in. na motywację burmistrza do pracy, zaś zmniejszenie pensji ma stanowić “wyraz oceny dotychczasowej pracy burmistrza”. – Rada Miejska w Świebodzicach dostrzega szereg błędów zarządczych Burmistrza Miasta Świebodzice Pana Pawła Ozgi, w szczególności brak realizacji programu wyborczego prezentowanego przed objęciem funkcji, brak kompetencji i zdolności menedżerskich, nieznajomość gminy i jej problemów, niezrealizowanie budżetu po stronie inwestycji i wydatków majątkowych, niewykorzystanie dotacji, promesy z rezerwy budżetowej, a także podwyżki cen odbioru odpadów komunalnych oraz dostarczania wody. Jednocześnie powyższe błędy w zarządzaniu mają charakter permanentny, a Rada Miejska w Świebodzicach nie dostrzega perspektywy ich poprawy w przyszłości. Dowodem na to jest opieszałość i brak kompetencji przy realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (wciąż nie powołano komisji konkursowej itd.) – stwierdzono w uzasadnieniu.

Ostateczna decyzja w sprawie zmniejszenia pensji burmistrza zapadnie podczas XXII sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach, która rozpocznie się 23 stycznia 2020 roku o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek 1. Transmisję obrad można będzie oglądać za pośrednictwem strony internetowej urzędu.

/mn/