Strona główna Wydarzenia Świdnica 470 tysięcy na remont zabytków. Można składać wnioski o dotację

470 tysięcy na remont zabytków. Można składać wnioski o dotację

0

Do 28 lutego można składać wnioski o udzielenie dofinansowania na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. W tegorocznym budżecie miasta Świdnicy zarezerwowano na ten cel 470 tys. złotych.

Dotowane mogą być wyłącznie prace, które powinny zakończyć się najpóźniej do 15 grudnia tego roku. Dotacja może obejmować wyłącznie nakłady określone w art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Przepis ten wyklucza możliwość dotowania ociepleń budynków. Maksymalna wielkość dofinansowania to 80 % wartości inwestycji kosztorysowej prac lub robót – wyjaśnia Barbara Sawicka, pełnomocnik prezydenta Świdnicy ds. ochrony i konserwacji zabytków.

Szczegółowy opis procedury udzielania dotacji i niezbędne dokumenty, w tym formularze wniosków, dostępne są na stronie internetowej świdnickiego magistratu w zakładce urząd miejski – konkursy i dotacje – dotacje celowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Tablica ogłoszeń”. Wnioski należy składać w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z napisem: „Nabór wniosków o dotacje na prace przy zabytkach”, osobiście w pokoju 1a na parterze lub przesłać pocztą na adres urzędu. Termin naboru wyznaczono do dnia 28 lutego 2020 roku.

Wszelkich informacji na ten temat udziela Barbara Sawicka, Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków (pokój nr 321, nr tel. 74/856 28 85).

Dotacje na prace przy zabytkach udzielane są z budżetu miasta Świdnicy corocznie, od 1993 roku. W 2017 roku 1 426 885 zł przeznaczono na wsparcie prac remontowych dla 17 obiektów. W 2018 roku prawie 3 miliony złotych trafiły do 29 wnioskodawców. W ubiegłym roku była to kwota 1 252 700 zł przyznana 28 podmiotom.

/UM Świdnica, opr. mn/

Poprzedni artykułPunk, metal i elektro-pop. Orkiestrowe granie w Klubie Bolko
Następny artykułProkuratura i Ekostraż chcą 3 lat więzienia za zabicie psa