Strona główna 0_Slider Znamy projekt budżetu na 2020 rok. Na co trafią pieniądze podatników?

Znamy projekt budżetu na 2020 rok. Na co trafią pieniądze podatników?

6

Mniej środków na inwestycje, blisko dwumilionowy deficyt i zadłużenie miasta wynoszące na koniec roku blisko 119 mln złotych. Świdnicki magistrat upublicznił projekt przyszłorocznego budżetu miasta. Wśród inwestycyjnych planów znalazły się m.in. rewitalizacja Parku Młodzieżowego, remont kolejnych odcinków ulicy Kraszowickiej, a także przebudowa al. Niepodległości.

Zgodnie z przedstawionym projektem, dochody budżetu w 2020 roku mają wynieść około 293 mln 925 tys. złotych, to jest o 15,7% więcej od budżetowych planów na rok 2019. Z kolei wydatki miałyby pochłonąć blisko 295 mln 851 tys. złotych – o 25,41% więcej niż według założeń tegorocznego budżetu. To oznacza deficyt w wysokości około 1 mln 926 tys. złotych.

W ramach przyszłorocznego budżetu planowana jest spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości około 8 mln 757 tys. złotych, a także przeznaczenie 5 mln 69 tys. złotych na obsługę długu. Przewiduje się, że na koniec 2020 roku zadłużenie miasta wyniesie 118 mln 929 tys. złotych.

Na podstawie projektu wiadomo też, ile pieniędzy trafi na realizację miejskich inwestycji. W 2020 roku na zadania inwestycyjne świdnicki magistrat planuje przeznaczyć ponad 31 mln 324 tys. złotych. Dla porównania, plan na 2019 rok zakładał kwotę około 33 mln 510 tys. złotych, a po zmianach w trakcie roku (według stanu na 30 czerwca 2019) wydatki na ten cel ustalono na poziomie blisko 43 mln 80 tys. złotych. Na co trafią przyszłoroczne środki?

Jednym z największych zadań inwestycyjnych ma być rewitalizacja Parku Młodzieżowego, która ma pochłonąć 10 mln 297 tys. złotych. – W 2019 roku została wykonana niezbędna dokumentacja projektowa i w 2020 roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. Zostanie odtworzony historyczny układu kompozycyjny parku, uporządkowany układ komunikacyjny, wprowadzona nowa zieleń wysoka oraz piętra średniego. Zakłada się również budowę oświetlenia, odtworzenie terenów sportowych oraz wyposażenie parku w elementy małej architektury – stwierdzono w opisie rzeczowo-finansowym planowanych zadań inwestycyjnych. Z kolei blisko 4 mln 375 tys. złotych pochłonie przebudowa kolejnych dwóch fragmentów ulicy Kraszowickiej: od ul. Bystrzyckiej do ul. Działkowej oraz od ul. Przyjaźni do przejazdu kolejowego w rejonie ul. Torowej. Na oba powyższe zadania miasto pozyskało dofinansowanie.

Na 2020 roku przewidziano także rozpoczęcie przebudowy al. Niepodległości, której remont podzielono na 3 etapy: etap I – od pl. Wolności do ul. 8 Maja, etap II – od ul. 8 Maja do ul. Trybunalskiej, etap III od ul. Trybunalskiej do pl. Grunwaldzkiego. Na roboty miałyby trafić w przyszłym roku 3 mln 108 tys. złotych. Ostatnią z większych, planowanych inwestycji drogowych ma być przebudowa ulicy Jarzębinowej i Wrzosowej. – Po wszczęciu w czwartym kwartale 2019 roku postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy, w roku 2020 planuje się przystąpienie do realizacji robót budowlanych. Zakres prac obejmuje wymianę konstrukcji jezdni, przebudowę chodników, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano również nowe miejsca parkingowe oraz zieleń przyuliczną. Ze względu na szeroki zakres robót prace budowlane będą realizowane zarówno w roku 2020 jak i 2021 – wyjaśniono w opisie rzeczowo-finansowym. W przyszłym roku na remont ma trafić 1,4 mln złotych.

Wśród innych planowanych inwestycji znalazły się: przebudowa części budynku istniejącej poradni dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przy ul. Westerplatte (1,8 mln zł), zaprojektowanie przebudowy ul. Inżynierskiej (45 tys. zł), wykonanie projektu przebudowy ul. Polna Droga (150 tys. zł), zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej (366 tys. zł), dalszą rewitalizację parku Wrocławskiego (100 tys. zł), przebudowa najbardziej wyeksploatowanych placów zabaw (308 tys. zł), przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej z przeznaczeniem na obiekt kulturalny dla mieszkańców Kraszowic (300 tys. zł).

W planach jest też zakup nowego radiowozu dla świdnickiej straży miejskiej (80 tys. zł), przeznaczenie 200 tys. zł na remont chodników oraz 200 tys. zł na budowę miejsc parkingowych lub przebudowę parkingów.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułBiało-zieloni na podium, lepsi tylko młodzi piłkarze z Kłodzka [FOTO]
Następny artykułWzięli rewanż, zacięty bój dla IgnerHome Polonii Świdnica [FOTO]