Strona główna Polityka Zadecydują o budżecie na 2020 rok i podzielą się opłatkiem

Zadecydują o budżecie na 2020 rok i podzielą się opłatkiem

0

Przyjęciem przyszłorocznego budżetu miasta, programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, a także wprowadzeniem zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Świdnicy „Śródmieście – południe” zajmą się na najbliższej sesji świdniccy radni.

W ubiegłorocznym spotkaniu opłatkowym wziął udział biskup świdnicki Ignacy Dec

Podczas zwołanego na 20 grudnia 2019 roku posiedzenia, wręczone zostaną również dyplomy i pamiątkowe medale dla Władysławy Pawelec i Kazimierza Deptuły, którzy otrzymają tytuł „Zasłużonych dla Miasta Świdnicy”. W planach jest również spotkanie świąteczno-noworoczne radnych oraz zaproszonych gości.

Sesja rozpocznie się w piątek o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. W godz. 16.00-16.30 planowane są wystąpienia mieszkańców miasta. Internetową relację z posiedzenia Rady Miejskiej będzie można śledzić na stronie Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XIV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Wręczenie przez Przewodniczącego Rady oraz Prezydenta Miasta dyplomów nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Świdnicy” wraz z pamiątkowym medalem dla Pani Władysławy Pawelec i Pana Kazimierza Deptuły.
 3. Przedstawienie porządku obrad XIV sesji Rady Miejskiej.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej.
 6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy na lata 2020-2041.
 7. Uchwalenie budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2020 rok:
  a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  c) odczytanie opinii Komisji Budżetu przez jej przewodniczącego,
  d) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta do opinii i wniosków Komisji Budżetu,
  e) odczytanie oświadczeń Klubów Radnych dotyczących projektu budżetu,
  f) podjęcie uchwały budżetowej.
 8. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
 9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 22.11.2019 r.
 10. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 11. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 12. Zakończenie XIV sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej:

XIV/1. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z dworca autobusowego, którego właścicielem jest Gmina Miasto Świdnica,

XIV/2. w sprawie zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy „Śródmieście – południe”,

XIV/3. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Świdnicy,

XIV/4. w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2020 r.”,

XIV/5. w sprawie wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica,

XIV/6. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy,

XIV7. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy,

XIV/8. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Świdnica na rok szkolny 2019/2020.

Z projektami uchwał, w tym projektem budżetu na 2020 rok, można się zapoznać na stronie Rady Miejskiej w Świdnicy.

/mn/

Poprzedni artykułProkuratura bada okoliczności tragicznego wypadku na łączniku
Następny artykułKto najpiękniej udekorował świąteczne stoły? WYNIKI [FOTO]