Strona główna 0_Slider Miała być asfaltownia, trwa porządkowanie terenu po niedoszłej inwestycji

Miała być asfaltownia, trwa porządkowanie terenu po niedoszłej inwestycji [FOTO]

2

Do końca stycznia 2020 roku mają zostać uporządkowane działki znajdujące się na terenie żarowskiej strefy przemysłowej, na których firma Pro-Tra Building planowała budowę wytwórni mas bitumicznych. Z planów utworzenia na pograniczu Żarowa i Łażan „asfaltowni” zrezygnowano m.in. pod wpływem protestów mieszkańcy oraz radni.

Przypomnijmy, przeciwko budowie zakładu przy ulicy Przemysłowej od stycznia 2019 roku protestowali okoliczni mieszkańcy. – W naszej ocenie powstanie w bliskim otoczeniu mieszkań. Po spotkaniu z inwestorem jesteśmy pełni obaw, ponieważ nie był on w stanie zapewnić, że jego przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na nasze zdrowie. (…) Niepokoi nas także, że instalacja będzie opalana miałem węglowym. Polityka naszego państwa i naszej gminy w zakresie walki ze smogiem, i programy ograniczenia emisji realizowane przez gminę, są sprzeczne z planami firmy. (…) Zwracamy się do burmistrza o podjęcie wszelkich możliwych działań, aby wstrzymać te przedsięwzięcie – pisali w petycji złożonej na ręce burmistrza Żarowa, pod którą podpisały się 3 tysiące osób. 23 lutego w manifestacji przeciwko inwestycji ulicami Żarowa przemaszerowało ponad tysiąc osób.

Pod wpływem nacisku społecznego i po długich negocjacjach, samorządowcom ostatecznie udało się dojść do porozumienia z inwestorem, który zgodził się odsprzedać gminie posiadane tereny, a także wycofać złożony wcześniej wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dotyczącej budowy zakładu. – Firma Pro-Tra Building zrezygnowała z zamiaru wybudowania w Żarowie Zakładu Budowy Dróg na działce, której była właścicielem, a gmina postanowiła odkupić nieruchomości należące do tej firmy, które są położone w dwóch miejscach na terenie Miejskiej Strefy Inwestycyjnej. Gmina wykupiła już 3 działki od firmy Pro-Tra Building – informują żarowscy urzędnicy.

Jednym z warunków zawartego porozumienia było wywiezienie przez niedoszłego inwestora sprzętu i materiałów zgromadzonych na terenie żarowskiej strefy przemysłowej. Prace te ruszyły 9 grudnia. – Firma, zgodnie z umową zawartą z gminą, ma czas do końca stycznia 2020 roku na wywiezienie zgromadzonych tam materiałów. Warunkiem uregulowania płatności przez gminę firmie Pro-Tra Building jest oczyszczenie działki z zalegającej tam frezowiny i wywiezienie wszystkich zgromadzonych na niej urządzeń i sprzętów – dodają urzędnicy.

Michał Nadolski
[email protected]

fot. UM Żarów

Poprzedni artykułRemontują wiadukt pod Pszennem. Będą utrudnienia
Następny artykułNocny rozbój na stacji benzynowej pod Mokrzeszowem