Strona główna Wydarzenia Świdnica Kampania “Biała wstążka” przeciw przemocy wobec kobiet

Kampania “Biała wstążka” przeciw przemocy wobec kobiet [FOTO]

4

Świdnica włączyła się w ogólnokrajową kampanię społeczną przeciwko przemocy. W czwartek na świdnickim Rynku i ulicy Łukowej pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wydziału Polityki Społecznej UM Świdnica rozdawali mieszkańcom białe wstążeczki, które symbolizują zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania.

Kampania “Biała Wstążka” odbywa się w ramach światowych “16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć”. Początek akcji przypada na 25 listopada, będący Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, który upamiętnia zamordowanie działaczek na rzecz praw człowieka – sióstr Mirabal, do czego doszło w 1960 roku w Republice Dominikany. Akcję kończy się 10 grudnia, który jest Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Przesłaniem kampanii jest uznanie, że przemoc wobec kobiet i przemoc w rodzinie to poważne naruszenie praw człowieka. Jest to zarazem największa na świecie kampania poświęcona tematowi przemocy wobec kobiet.

To bardzo ważna akcja. W ciągu roku prowadzonych jest wiele działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, jednak ta kampania jest wyjątkowa – podkreśla solidarność mężczyzn z kobietami. Akcja skierowana jest do panów, by solidaryzowali się i wspierali kobiety w działaniach przeciw przemocy – tłumaczy Violetta Kalin, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy. W rozdawanych na ulicach Świdnicy ulotkach zwrócono uwagę na rzeczy, które mogą zrobić mężczyźni, by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet:

  1. Przemoc ze względu na płeć dotyczy mężczyzn w różnym wieku i o różnym statusie społeczno-ekonomicznym. Traktuj innych mężczyzn jako tych, którzy mogą przeciwdziałać przemocy, nie tylko jako potencjalnych sprawców.
  2. Jeśli twój brat, przyjaciel, kolega z pracy stosuje przemoc wobec swojej partnerki lub innej kobiety – nie bądź obojętny.
  3. Miej odwagę przyglądać się swoim zachowaniom. Zwracaj uwagę na sytuacje, w których twoje słowa lub działania krzywdzą inne osoby. Zauważaj swoje seksistowskie lub przemocowe wypowiedzi. Pracuj nad tym, by je zmieniać.
  4. Jeśli podejrzewasz, że bliska ci kobieta była ofiarą przemocy, zapytaj, czy możesz jej pomóc.
  5. Jeśli kiedykolwiek wykazywałeś wobec kobiet zachowania przemocowe, poszukaj profesjonalnej pomocy.
  6. Bądź sojusznikiem kobiet, które swoimi działaniami przyczyniają się do zwalczania wszelkich form przemocy ze względu na płeć.
  7. Zwracaj uwagę na homofobiczne zachowania lub komentarze. Protestuj, gdy jesteś ich świadkiem.
  8. Bierz udział w zajęciach, oglądaj filmy, czytaj artykuły dotyczące nierówności kobiet i mężczyzn, męskości i przemocy ze względu na płeć.
  9. Protestuj przeciwko traktowaniu kobiet jako obiektów seksualnych, jak ma to miejsce w reklamach lub programach telewizyjnych.
  10. Jeśli masz taką możliwość, przekazuj młodym mężczyznom wiedzę jak „być męskim” bez używania przemocy. Sam bądź takim przykładem.

W świdnickim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przez cały rok prowadzone jest poradnictwo rodzinne, przede wszystkim dla rodzin uwikłanych w problemy uzależnień i przemocy domowej. Ponadto mają one możliwość korzystania z nieodpłatnego wsparcia psychologa. Funkcjonuje również otwarta grupa dla osób, które doświadczyły lub doświadczają jakiegokolwiek rodzaju przemocy (psychicznej, fizycznej, seksualnej, ekonomicznej). Spotkania prowadzi 2 terapeutów. Zorganizowano również różnego rodzaju warsztaty oraz kampanie społeczne skierowane do osób dorosłych, a także dzieci i młodzieży, których celem było zwiększenie świadomości dotyczącej skutków stosowania przemocy, sposobów jej przeciwdziałania, a także rozwijanie wśród uczestników empatii i tolerancji wobec innych.

Michał Nadolski
[email protected]