Strona główna 0_Slider Żłobkowe opłaty i podatek od nieruchomości w górę?

Żłobkowe opłaty i podatek od nieruchomości w górę?

0

Wzrostem kosztów utrzymania placówek tłumaczona jest propozycja podniesienia opłat za pobyt dzieci w świdnickich żłobkach, którą podczas najbliższego posiedzenia zajmą się miejscy radni. Od ich decyzji zależeć będzie także ustalenie nowych stawek podatku od nieruchomości, które mają zostać podwyższone do maksymalnego poziomu ustalonego w rozporządzeniu ministra finansów.

22 listopada świdniccy radni zajmą się m.in. kwestią ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, która ma wzrosnąć do 0,06% minimalnego wynagrodzenia za godzinę opieki nad dzieckiem. – Od września 2011 r. opłaty za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Gminę Miasto Świdnica nie były podnoszone. Konieczność podniesienia opłaty za pobyt dziecka w żłobku o 0,01% podyktowane jest wzrostem kosztów utrzymania miejskich placówek. Zmiana stawki z tytuły opłaty za pobyt dziecka w żłobku spowoduje wzrost dochodów miejskich placówek i w całości będzie przeznaczone na pokrycie ich działalności – tłumaczy Izabela Siekierzyńska, dyrektor Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych w świdnickim magistracie, w uzasadnieniu do złożonego projektu uchwały.

Koszty pobytu dziecka w żłobku miejskim przed i po proponowanym podniesieniu opłat za pobyt kształtują się następująco:

opr. UM Świdnica

W najbliższy piątek radni zagłosują także nad projektem uchwały o stawkach podatku od nieruchomości. – Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik ten, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Na 2020 rok górne granice stawek zostały określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 r. (M.P. poz. 738) i wzrosły o 1,8%. W niniejszej uchwale proponuje się, że stawki podatku od nieruchomości na 2020 r. wzrosną do poziomu stawek określonych ww. obwieszczeniem Ministra Finansów – wyjaśnia w uzasadnieniu do projektu Kacper Siwek, skarbnik miasta.

Nowe stawki miałyby wejść w życie 1 stycznia 2020 roku. Z projektami uchwał można się zapoznać poniżej:

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułZagłębie Lubin z największym pucharem [FOTO]
Następny artykułW meczu ligowych sąsiadów lepsi legniczanie [64 ZDJĘCIA]