Strona główna Polityka O podwyżkach i zmianach w statucie żłobków. Zbliża się sesja Rady Miejskiej

O podwyżkach i zmianach w statucie żłobków. Zbliża się sesja Rady Miejskiej

1

Nadanie Władysławie Pawelec i Kazimierzowi Deptule tytułu Zasłużony dla Miasta Świdnicy, a także ustalenie wysokości dodatków funkcyjnych dla nauczycieli – to niektóre sprawy, którymi świdniccy radni zajmą się podczas najbliższego posiedzenia Rady Miejskiej.

XIII sesja rozpocznie się w piątek, 22 listopada o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Podczas obrad radni zajmą się także m.in. zmianami w statucie miejskich żłobków, ustaleniem wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, czy też określeniem wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W godz. 16.00-16.30 planowane są wystąpienia mieszkańców. Internetową relację z posiedzenia Rady Miejskiej będzie można śledzić na stronie Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie XIII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad XIII sesji Rady Miejskiej.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej.
  5. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. XIII/: 1-9).
  6. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania oraz wniosków pokontrolnych z kontroli w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, dokonanej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świdnicy pn. „Kontrola wydatków budżetowych Gminy Miasto Świdnica na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków”.
  7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 30.10.2019 r.
  8. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
  9. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
  10. Zakończenie XIII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej:

XIII/1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 24,04 m2, mieszczącego się przy ul. Łukowej 5 w Świdnicy,

XIII/2. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składki wynagrodzenia,

XIII/3. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Świdnicy,

XIII/4. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Miejski nr 2 w Świdnicy i nadania jej statutu,

XIII/5. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie,

XIII/6. w sprawie zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Osiedle Zawiszów,

XIII/7. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

XIII/8. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Świdnicy,

XIII/9. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Świdnicy.

Z projektami uchwał można się zapoznać na stronie Rady Miejskiej.

/mn/

Poprzedni artykułMistrzowie parkowania [FOTO]
Następny artykułJak urządzić swój salon?