Strona główna Wydarzenia Jakie dane mogą pozyskać od zarządu przedsiębiorstwa związki zawodowe?

Jakie dane mogą pozyskać od zarządu przedsiębiorstwa związki zawodowe?

0

Tak naprawdę zakres tych danych jest bardzo szeroki i może stanowić biznesowy know-how przedsiębiorstwa. Na wniosek związku zawodowego przedsiębiorca ma obowiązek przekazać w ciągu 30 dni informacje między innymi o warunkach pracy i zasadach wynagradzania obowiązujących w przedsiębiorstwie, działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy związanej z zatrudnieniem, jak i wszelkich planowanych w tym zakresie zmianach. Ponadto, pracodawca powinien też przekazać dane o stanie, strukturze i przewidywanych zmianach kadrowych oraz podejmowanych działaniach, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

Konkretne podejrzenie w tym zakresie miało pewne przedsiębiorstwo z województwa kujawsko-pomorskiego z branży chemicznej. Otóż działała tam od lat jeden związek zawodowy. I w pewnym momencie nowo zatrudniony pracownik, niedługo po przyjęciu do pracy, założył nową organizację związkową, przekonując część personelu bardziej radykalnymi hasłami. Od zarządu przedsiębiorstwa początkowo domagał się on tylko danych o wynagrodzeniach. Jednakże po roku pracy zaczął żądać bardzo wielu szczegółowych informacji o działalności spółki, w tym także tych biznesowych i technicznych, sugerujących bardzo dobrą znajomość procesów technologicznych i specjalistycznego rynku zbytu. I w tej sytuacji pracodawca odmówił, tłumacząc, że dane mają charakter poufny i nie są związane z warunkami zatrudnienia.

W tej konkretnej sytuacji przedsiębiorca zachował czujność, gdyż związkowiec przesadził z żądaniami. Pamiętać należy jednak o tym, iż nawet na podstawie dość ogólnych danych można uzyskać informacje o strategicznych celach i planach konkurencji.

Czy zatem ujawnianie przez związkowców informacji o konkurencji podlega karze?
Otóż wprost z ustawy o związkach zawodowych takiej odpowiedzialności nie ma. Oczywiście przedsiębiorstwo, którego dane w ten sposób wyciekły, ma prawo domagać się rekompensaty na zasadach ogólnych, określonych w kodeksie cywilnym. Gdyby jednak sama ustawa o związkach zawodowych zawierała przepisy o odpowiedzialności, wówczas działacze mieliby świadomość konsekwencji i być może rozważniej by w takich kwestiach postępowali.

Jak jeszcze można wykorzystywać żółty związek zawodowy do walki z konkurencją?
Otóż przedsiębiorca, posiadając przedstawicieli swojego, żółtego związku zawodowego u konkurencji, może go wykorzystywać w perspektywie długofalowej. Zgodnie z przepisami ze związkowcami należy bowiem uzgadniać regulaminy wynagradzania, premiowania i nagród oraz funduszu świadczeń socjalnych. Zaś mając swój związek u konkurencji, można blokować zmiany w regulaminie, eskalować żądania płacowe, podburzać pracowników, zastopować lub wydłużać w czasie zmiany w warunkach zatrudnienia, jak i wszcząć spór zbiorowy, na ogłoszeniu strajku skończywszy.

Niestety, ci którzy rzeczywiście zdecydują się na takie działania, prowadzące wręcz do rozsadzenia biznesowych konkurentów od środka, w zasadzie mogą czuć się bezkarni. Bowiem niezwykle ciężko jest udowodnić, iż dany związek zawodowy powstał z inspiracji pracodawcy, by następnie wykorzystać swe uprawnienia ze szkodą dla innego przedsiębiorstwa.

Pracodawca, na żądanie związku zawodowego, nie może bowiem odmówić podania mu potrzebnych danych i informacji, gdyż wynika on z ustawy o związkach zawodowych, a odmowa może być podstawą zarzutu utrudniania działalności związkowej.

Niewątpliwie, ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest czynem nieuczciwej konkurencji i osobie, która tego dokonała grozi za to odpowiedzialność karna, od grzywny do kary pozbawienia wolności do lat dwóch. Niestety jednak, związkowiec może zawsze stwierdzić, iż nie wiedział o konieczności zachowania informacji w poufności oraz o odpowiedzialności z tytułu ich ujawnienia.

Szukasz nowej pracy? Skorzystaj z darmowej wyszukiwarki ofert pracy na Szukampracy.pl. Chcesz wiedzieć więcej o zmianach na rynku pracy? Odwiedź blog na którym znajdziesz poradniki i newsy z branży HR.

/Artykuł sponsorowany/

Poprzedni artykułKanapy narożne – jaką wybrać do salonu?
Następny artykułDrogi Zebrzydów-Mysłaków i Jagodnik-Wirki do remontu. Ruszyły pierwsze prace