Strona główna 0_Slider Dadzą radę szczurom?

Dadzą radę szczurom?

0

Biegające w ciągu dnia po podwórzu na zapleczu ulicy Grodzkiej szczury nie boją się nikogo i niczego. Miejski Zarząd Nieruchomości informuje, jakie działania podjął, by pozbyć się plagi.

Podwórko, traktowane także jako droga “na skróty” z ul. Franciszkańskiej do ulicy Marii Konopnickiej, od lat straszy swoim wyglądem, ale problemy zaczęły się wraz z przeciągającym się remontem nawierzchni na Franciszkańskiej. Kilka miesięcy temu kubły na śmieci zostały przeniesione na ulicę Marii Konopnickiej. Mimo zakazów i groźby kar finansowych są tacy, którzy nie chcą przejść paru kroków więcej i nadal na podwórzu wyrzucają śmieci, czasem wprost pod tabliczkami z zakazem. Okazję wykorzystały szczury, które założyły w podwórzu sporą kolonię.

Na pytania, jakie działania podjął zarządca terenu, odpowiada Maria Florczak, zastępca dyrektora MZN:

Odnosząc się do zapytania w sprawie pojawienia się szczurów na terenie zaplecza nieruchomości usyt. przy ul.Grodzkiej 6-8 w Świdnicy informuję, iż Miejski Zarząd Nieruchomości podejmuje regularne czynności w zakresie zabiegów deratyzacyjnych we wszystkich nieruchomościach administrowanych przez tut. jednostkę, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku, obowiązującego na terenie Gminy Miasta Świdnicy, stanowiącym o obowiązkowej deratyzacji w okresie wiosennym tj. kwiecień/maj oraz jesiennym tj. październik/listopad. Informujemy, iż w bezpośrednim otoczeniu wskazanego przez Państwa terenu, MZN administruje budynkami mieszkalnymi usyt. przy ul. Grodzkiej 12, 14A oraz 22, w których to deratyzacja przeprowadzona została w dniu 05.11.2019 r. Teren zewnętrzny, na którym pojawiły się szczury stanowi działkę gruntu nr 1556, będącą w zasobach tut. jednostki, użytkowaną obecnie przez Wykonawcę realizującego inwestycję miejską, polegającą na rewitalizacji obszaru obejmującego m.in. ul. Franciszkańską. Pojawienie się gryzoni na przedmiotowym terenie ma związek wyłącznie z nieprawidłową gospodarką odpadami w nieruchomościach zlokalizowanych w bezpośrednim otoczeniu. Nadmienić należy, iż w obszarze w którym pojawiły się szczury znajdują się lokale użytkowe, których rodzaj działalności gospodarczej (sklepy mięsne, piekarnia, cukiernia itp.), sprzyja obecności gryzoni w przypadku braku szczególnej staranności o czystość i porządek terenu zewnętrznego oraz prawidłowej gospodarki odpadami. Powyższe odnosi się również do mieszkańców nieruchomości, którzy niejednokrotnie pozostawiają resztki pożywienia przy pojemnikach na odpady komunalne. Mając na względzie powagę sprawy, tut. jednostka prowadzi w swoich nieruchomościach akcje edukacyjne, mające na celu wyeliminowanie zjawiska pojawiania się gryzoni. Reasumując informujemy, iż w dniu 22.11.2019 r. odbyła się ponowna deratyzacja w nieruchomościach tj. przy ul. Grodzkiej 12, 14A oraz 22, administrowanych przez tut. jednostkę. Ponadto w celu uskutecznienia działań, do podjęcia czynności w powyższym zakresie wezwani zostaną również wszyscy inni administratorzy nieruchomości, zlokalizowanych w bezpośrednim otoczeniu.

/asz/

Poprzedni artykułZaginął Berni, adoptowany ze schroniska w Świdnicy [Aktualizacja]
Następny artykułGrała świdnicka młodzież…