Strona główna 0_Slider W mieszkaniach po 16ºC. Chwyciły mrozy, a na Przechodniej i Spółdzielczej...

[Aktualizacja] W mieszkaniach po 16ºC. Chwyciły mrozy, a na Przechodniej i Spółdzielczej dalej nie ma ogrzewania

5

W domu chodzę w czapce – mówi jedna z mieszkanek ul. Przechodniej. – Mieszkamy od tygodni w jednym pokoju. Dzisiaj udało nam się nagrzać do 16ºC – opisuje lokatorka ul. Spółdzielczej. Kilkadziesiąt rodzin ze Świdnicy bez ogrzewania i na bardzo szybką zmianę nie mają co liczyć.

W lepszej sytuacji są lokatorzy 6 budynków miejskich z ulicy Przechodniej. W mieszkaniach już mają rozprowadzone systemy ogrzewania. Choć wyburzenie pieców i montaż kaloryferów nastąpił w czerwcu, dopiero 6 sierpnia tego roku został ogłoszony przetarg na wykonanie przyłączy do kamienic o numerach 3,4,5,6,8,10, ale postępowanie w połowie września unieważniono. Miasto na prace przewidziało 268 tysięcy złotych, a najtańsza oferta opiewała na 286 tysięcy. Przetarg został unieważniony. W październiku miasto wykonanie zadania z wolnej ręki powierzyło Miejskiemu Zakładowi Energetyki Cieplnej. Prace trwają, ale z dnia na dzień ciepło nie popłynie. Rzecznik MZEC-u, Witold Tomkiewicz 30 października wyjaśniał: odpowiadając na pytanie dotyczące terminów podłączania ciepła na ul. Przechodniej informuję, że wczoraj pomyślnie zakończyły się próby szczelności łączeń ułożone ciepłociągu. Trwa łączenie ciepłociągu ze znajdującymi się w poszczególnych kamienicach węzłami cieplnymi. Na początku przyszłego tygodnia będziemy gotowi do rozpoczęcia podawania ciepła do kamienic po stronie parzystej i rozpoczniemy wykopy w ulicy Przechodniej. Spodziewamy się wolniejszego tempa prac z uwagi na obfite instalacje znajdujące się pod asfaltem.
Nie umiem odpowiedzieć na pytanie, w którym dniu następnego tygodnia w mieszkaniach po parzystej stronie będą już ciepłe kaloryfery – zależy to od wykonawcy sieci wewnętrznej, do którego należeć będzie nadzór nad napełnianiem wykonanej latem instalacji w mieszkaniach. Jesteśmy jednak dobrej myśli.

Prace przy ul. Przechodniej

W znacznie trudniejszej sytuacji są mieszkańcy budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31. Kto mógł, wyjechał lub wyprowadził się do rodzin. Pozostali marzną, a w mieszkaniach nawet nie ruszyły przygotowania do montażu nowych systemów ogrzewania.

Budynek należący do miasta od dawna był w opłakanym stanie. Przewracały się kominy, woda lała się przez nieszczelny dach. Lokatorzy, zajmujący 29 mieszkań komunalnych i socjalnych, byli zadowoleni, gdy budynek znalazł się w projekcie gruntownego remontu. Na to zadanie, obejmujące w sumie 11 miejskich obiektów, Świdnica pozyskała już na początku tego roku ponad 3 miliony złotych dotacji.

W maju 2019 został rozstrzygnięty przetarg na modernizację Spółdzielczej 29-31. Zgłosiła się jedna firma i została wybrana. Część remontu, przewidziana w projekcie, będzie kosztowała ponad 2 miliony złotych, a prace objęły wymianę dachu, elewację, korytarze, strych, kominy. W trakcie zapadła decyzja o wymianie ogrzewania węglowego na gazowe.

Po przystąpieniu do prac murarskich kominów stwierdzono bardzo zły stan techniczny kominów poniżej kondygnacji strychu – kominy rozsypywały się w rękach. Podjęto decyzję o konieczności przemurowania wszystkich kominów ze względu na  ich katastroficzny stan techniczny. Nie podjęcie tych działań mogłoby w przyszłości doprowadzić do śmierci mieszkańców w wyniku zaczadzenia na skutek nieszczelności przewodów kominowych. Nie można było przystąpić do rozbiórki kominów bez demontażu istniejących pieców, których lokalizacja była bezpośrednio za kominami – opisuje Magdalena Dzwonkowska, rzeczniczka UM w Świdnicy. – Mając na uwadze walkę z ograniczeniem niskiej emisji CO2, podjęto decyzję o zmianie sposobu ogrzewania lokali mieszkalnym w budynku na ekologiczne za pomocą kotłów na paliwo gazowe. Proces zmiany sposobu ogrzewania musiał być poprzedzony wykonaniem dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniem jej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Wartym zaznaczenia jest fakt, że cały proces jest finansowany z budżetu miasta bez dotacji celowej.

Na jakim etapie są przygotowania do wykonania nowego ogrzewania w mieszkaniach? – Obecnie uzyskano pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, którego przedstawiciel osobiście kontrolował budowę 9 października br. celem dokonania oględzin i zasadności wprowadzonych zmian. Prace zostaną podjęte po uprawomocnieniu decyzji pozwolenia na budowę – mówi Dzwonkowska. Jak informuje, “wykonawca zostanie wybrany niezwłocznie, zgodnie z obwiązującymi przepisami. Do końca listopada powinny być uruchomione wszystkie kotły. Jednakże w pierwszej kolejności  zostaną zainstalowane w lokalach zamieszkałych.”

Mieszkańcy po wielu prośbach i monitach jednego z radnych Miejski Zarząd Nieruchomości wypożyczył grzejniki elektryczne, zapadła tez decyzja o obniżeniu czynszu o 2 złote zam2 za okres, w którym zastępcze ogrzewanie będzie wykorzystywane.  Wbrew twierdzeniom rzeczniczki UM, nie wszystkie grzejniki były sprawne (jeden nie miał wtyczki ani stelażu, został naprawiony i uruchomiony dopiero 3 tygodnie po przekazaniu lokatorom). – To w tak odległej perspektywie, gdy nie mamy żadnej informacji o konkretach – kiedy nowe ogrzewanie zostanie zamontowane, kiedy zostaną podłączone kotły gazowe – nasze życie staje się jakimś koszmarem. Jak mamy przetrwać mrozy z jednym grzejniczkiem? Kolejnych nie dostawię, bo mnie nie stać. Obniżenie czynszu też niewiele pomoże, bo obawiamy się rachunków za prąd po kilkaset złotych – mówi zrozpaczona lokatorka. – Miasto nie powinno nas tak zostawiać. Od początku było wiadomo, że remont będzie potężny. Dlaczego nie zapewniono nam tymczasowych mieszkań? A już na pewno teraz takie zastępcze, ciepłe lokalne powinny być udostępnione.

Pytanie, czy jest na to szansa, skierowaliśmy do świdnickiego urzędu. Czekamy na odpowiedź.

Magdalena Dzwonkowska, rzeczniczka prasowa UM odpowiada: “Miasto nie dysponuje lokalami zastępczymi. Prowadzone prace mają na celu podniesienie komfortu życia mieszkańcom tych kamienic. Proszę o przedstawienie rachunków za prąd, ponieważ do urzędu takie nie wpłynęły. Prosimy także mieszkańców, aby w sprawach dotyczących prowadzonych prac kontaktowali się z pracownikami Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego nr tel. 74/856 28 69 lub 856 28 75.”

Agnieszka Szymkiewicz
Zdjęcia archiwalne oraz z zasobów MZEC