Strona główna Temat dnia Najważniejsze postanowienia ustawy o zatorach płatniczych

Najważniejsze postanowienia ustawy o zatorach płatniczych

0

Z dniem 1 stycznia 2020 roku zacznie obowiązywać ustawa o zatorach płatniczych, przygotowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, która ma ograniczyć negatywny wpływ zatorów płatniczych na płynność finansową i rozwój firm.

Obecnie szacuje się, że aż 80-90% przedsiębiorstw w naszym kraju nie otrzymuje zapłaty w terminie. Ponadto, często kontrahenci wymuszają na nich nawet 180-dniowe terminy płatności. Najgorzej sytuacja wygląda w budownictwie i transporcie, najmniej zatorów płatniczych występuje natomiast w sektorze przemysłowym. Zaleganie z płatnościami za faktury, jest dla wielu firm sposobem na tanie kredytowanie. Najczęściej to duże firmy unikają w ten sposób zaciągania drogich kredytów bankowych kosztem mniejszych podmiotów. Sytuacja ta najbardziej niekorzystnie odbija się na kondycji małych, średnich i miro przedsiębiorstw, które mają przez to trudności z rozwojem, co w konsekwencji prowadzi od odgraniczenia zysków. Poza tym podmioty te nie otrzymując zapłaty za swoje towary lub usługi, same nie regulują terminowo swoich zobowiązań, co przyczynia się do powstawania efektu domina. Sposobem, aby go zatrzymać,ma być ustawa o zatorach płatniczych.

Do kluczowych postanowień ustawy o zatorach płatniczych należą:

1. Skrócenie terminów płatności

Ustawa skraca czas zapłaty dla podmiotów publicznych do maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury. W relacjach większych firm z mniejszymi obowiązywał będzie termin 60-dniowy. Do 60 dni został skrócony również termin płatności w transakcjach, w których wierzycielem jest mikro, mała lub średnia firma a dłużnikiem duże przedsiębiorstwo.

2. Obowiązek udowodnienia, że termin zapłaty nie jest rażąco nieuczciwy po stronie dłużnika

W sytuacji, gdy dwa podmioty równorzędne uzgodnią miedzy sobą termin płatności dłuższy niż 60 dni, w przypadku sporu, to dłużnik będzie zobowiązany udowodnić, że zastosowany termin nie był rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela.

3. Możliwość odstąpienia od umowy, gdy termin płatności przekracza 120 dni

W przypadku gdy ustalony w umowie termin zapłaty  przekracza 120 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku, będącego potwierdzeniem realizacji usługi lub wydania towaru, i jest on rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela,ma on prawo odstąpienia od całości lub części umowy.

4. Konieczność przekazywania raportów dotyczących płatności do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przez największe firmy

Ustawa wprowadza obowiązek corocznego przekazywania raportów dotyczących stosowanych przez siebie terminów zapłaty przez największych podatników podatku od osób prawnych. Sprawozdania te będą podawane do publicznej wiadomości, co pozwoli potencjalnym partnerom biznesowym sprawdzić, jak dany podmiot realizuje swoje płatności. Na tej podstawie będą oni mogli ocenić ryzyko współpracy z danym podmiotem. Pierwsze raporty będą dotyczyły roku 2020 i będą podane do publicznej wiadomości w 2021 roku.

5. UOKiK będzie mógł wymierzać kary za nieuregulowane zobowiązania

Nowe przepisy pozwolą Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nakładanie kar finansowych na podmioty, które rażąco spóźniają się z płatnościami. Ocena danej sytuacji będzie odbywać się z urzędu lub na wniosek. Kiedy zapadnie decyzja o nałożeniu na dany podmiot kary, pod uwagę będzie brana wartość nieopłaconych faktur oraz okres zalegania z ich zapłatą. Należy tu jednak zaznaczyć, że nie będą karane podmioty, u których zwłoka w regulowaniu zobowiązań wynika z tego, że same także nie otrzymały zapłaty.

6. Prawo do ulgi za złe długi

Wierzyciel, który nie otrzyma zapłaty w ciągu 90 dni od upływu terminu określonego w umowie lub na fakturze, będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności. Dłużnik z kolei będzie miał obowiązek podniesienia podstawy opodatkowania o kwotę, której nie zapłacił.

7. Wzrost odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych

O dwa punkty procentowe, czyli z 9,5% do 11,5% wzrosną odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych. Celem ich podniesienia jest to, aby kredytowanie się kosztem innych firm było mniej opłacalne względem kredytów komercyjnych. Jedynym wyjątkiem są podmioty lecznicze, dla których odsetki pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Ponadto przepisy nowej ustawy pozwolą łatwiej zabezpieczyć wierzycielom swoje roszczenia w sądzie. Wyższe będą również rekompensaty za koszty odzyskania należności, a nieuzasadnione wydłużanie terminów płatności będzie uznawane za nieuczciwą konkurencję.

Szukasz solidnego biura, które poprowadzi księgowość Twojej firmy? Mamy ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze rachunkowej małych i dużych firm. Nieustannie śledzimy zmieniające się przepisy prawa i doradzamy naszym klientom najlepsze rozwiązania. Chcesz poznać naszą ofertę? Strona biura to http://efekta.waw.pl/

/Artykuł sponsorowany/

Poprzedni artykułMammobus odwiedzi Grodziszcze
Następny artykułNajnaje. Spektakl dla najmłodszych świdniczan