Strona główna 0_Slider Lokatorzy mieszkań komunalnych winni miastu ponad 35 milionów

Lokatorzy mieszkań komunalnych winni miastu ponad 35 milionów

13

Spośród 1702 rodzin zamieszkujących świdnickie lokale komunalne, 733 nie posiada żadnych zaległości czynszowych wobec gminy, a 114 ma zaległości sięgające ponad 50 tys. złotych – wynika ze sprawozdania opracowanego przez świdnicki magistrat. Na koniec czerwca tego roku długi świdniczan z tytułu niepłaconego czynszu wyniosły – wraz z odsetkami i kosztami sądowymi – blisko 35 mln 631 tys. złotych. Dłużnikiem jest także Miejski Zarząd Nieruchomości, który jest winien wspólnotom mieszkaniowym ponad 2 mln 465 tys. złotych.

Zadłużenia czynszowe na dzień 30.06.2019 r. wobec gminy reprezentowanej przez Miejski Zarząd Nieruchomości wynoszą ogółem 21 283 619,94 zł należności głównej (35 630 934,63 zł z odsetkami i kosztami sądowymi). (…) Sytuacja finansowa MZN jest trudna ze względu na wyżej wskazane zadłużenia ze strony najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawców. Długi i „bezkarność” dłużników mają bezpośredni wpływ na kondycję naszego zasobu – wskazano w opracowaniu.

Sięgające ponad 35 mln złotych zaległości najemców, lokatorów i dzierżawców są niemal równe dwuletniemu budżetowi MZN. – Na dług składają się należność główna, odsetki, opłaty za media i koszty sądowe za lokale mieszkalne, użytkowe, reklamy, garaże ogródki przydomowe. Bardzo dużym obciążeniem dla MZN (5,5 mln zł) jest kredytowanie opłat za media za dłużników na rzecz dostawców mediów – spółek miejskich, znajdujących się w bardzo dobrej kondycji finansowej. Większość zaległości nie jest możliwa do wyegzekwowania. Powodem jest duża grupa lokatorów komunalnego zasobu mieszkaniowego funkcjonujących (najczęściej z własnego wyboru) na granicy ubóstwa, korzystających jedynie ze świadczeń pomocy społecznej, nie podejmujących próby samodzielnego utrzymywania się poprzez pracę. Wobec tych osób egzekucja jest nieskuteczna, a koszty ponosi społeczność lokalna – stwierdzono w dokumencie.

Zgodnie z przedstawionymi przez urzędników danymi, według stanu na 30 czerwca 2019 roku, spośród 1702 rodzin użytkujących lokale komunalne:

  • 733 najemców nie posiadało żadnych zaległości czynszowych wobec gminy,
  • 120 posiadało minimalne niedopłaty – od 2 groszy do 50 złotych,
  • 32 posiadają zaległości w wysokości od 50 do 100 zł,
  • 139 posiada zaległości w wysokości od 100 do 500 zł,
  • 79 posiada zaległości w wysokości od 500 do 1000 zł,
  • 176 posiada zaległości w wysokości od 1000 do 5000 zł,
  • 80 posiada zaległości w wysokości od 5000 do 10 000 zł,
  • 229 posiada zaległości w wysokości od 10 000 do 50 000 zł,
  • 114 osób posiada zaległości w wysokości ponad 50 000 złotych.

Niepłacenie czynszu i opłat za media powodują uszczerbek w przychodach gminy, co też przekłada się na zaległości gminy wobec wspólnot mieszkaniowych. Obecne zobowiązania MZN wynoszą: 771 851,64 zł wobec wspólnot pod zarządem komercyjnych firm, 1 693 830,52 zł wobec wspólnot zarządzanych przez MZN. Bez wsparcia gminy, zakład budżetowy nie jest w stanie sobie poradzić ze spłatą zaległości wobec wspólnot. Jedynym skutecznym rozwiązaniem byłaby dotacja przedmiotowa udzielana na ten cel w okresie kilkuletnim, umożliwiająca coroczne częściowe regulowanie długów. Oczywiście MZN prowadzi szereg działań, których celem jest zmniejszenie zadłużenia, m.in. wysyła upomnienia, wezwania do zapłaty, zawiera porozumienia o odroczeniu płatności lub rozłożeniu na raty, kieruje do sądu pozwy o tzw. nakaz zapłaty, informuje o możliwości ubiegania się o zamianę na mieszkanie o niższym standardzie, itp. – wyliczono.

Wskazano równocześnie, że osoby zalegające z płatnościami za lokal mają możliwość otrzymania pomocy w formie porozumienia o spłacie zaległości. Od roku 2015 do pierwszego półrocza 2019 zawartych zostało blisko siedemset porozumień o odroczeniu terminów płatności, rozłożeniu na raty, skierowaniu do centrum wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Warunkiem zawarcia porozumień jest regulowanie bieżącego czynszu. Z kolei osoby płacące czynsz, a posiadające niskie dochody, mogły zwrócić się z wnioskiem o przyznanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułW sobotę koszykarski Memoriał Henryka Zająca
Następny artykułEuropejska Akademia Dziecka świętowała 10-lecie [FOTO]