Strona główna 0_Slider Chcą bronić Parku Młodzieżowego przed wycinką

Chcą bronić Parku Młodzieżowego przed wycinką [FOTO/VIDEO]

39

Nie przekonują ich tłumaczenia świdnickiego magistratu, nie popierają też pomysłu zmiany leśnego charakteru Parku Młodzieżowego. Mieszkańcy Świdnicy, eksperci oraz ekolodzy, zwrócili się z prośbą o interwencję do konserwatora zabytków, od decyzji którego zależeć będzie ewentualna wycinka drzew w parku. Wnoszą też o zwołanie przez miasto debaty w sprawie przyszłości miejskiej zieleni.

Przygotowaliśmy list otwarty, który zostanie skierowany do konserwatora zabytków. Oprócz tego mamy zebraną bardzo dużą liczbę podpisów, żeby konserwator mógł zobaczyć, że mieszkańcom nie podoba się pomysł wycinania drzew. Liczymy na to, że konserwator pomoże to zatrzymać. Oprócz tego oczekujemy od miasta rozpoczęcia debaty, na której zostanie przedstawione to, co oni planują. Chcemy, żeby nie dotyczyła ona wyłącznie Parku Młodzieżowego, ale także o całą politykę związaną z zielenią w naszym mieście. Chcemy po prostu uczciwej, merytorycznej debaty – mówi Paweł Gromek, arborysta i certyfikowany inspektor drzew ze Świdnicy

Są drzewa, które należy wyciąć. Takie drzewa też znajdują się w tym parku, ale nie tyle ile zostało zaznaczonych. Pamiętajmy, że jest to park o charakterze leśnym, co oznacza, że jest tu bardzo bogate runo, fauna i flora. Mamy tu mnóstwo nietoperzy, ptaków, owadów. Jeżeli zrobimy takie cięcia sanitarne, że wyczyścimy wszystko do zera, to jak to będzie wyglądało? O jakim charakterze leśnym będziemy mówić jeżeli wytniemy 25% drzewostanu? Nie chodzi o to, żeby w tym parku nie robić nic, ale o to, żeby to robić odpowiednio – dodaje Gromek.

Przypomnijmy, obawy świdniczan zaczęły być głośno wyrażane wraz z przedstawieniem pierwszych informacji dotyczących planowanej rewitalizacji Parku Młodzieżowego, w ramach której prace pielęgnacyjne miałyby objąć około 700 z blisko 2500 tamtejszych drzew. Wątpliwości dotyczące formy i skali rewitalizacji pogłębił także fakt sporządzenia dwóch oddzielnych opracowań dotyczących parku. W pierwszym z nich – inwentaryzacji dendrologicznej z maja 2018 roku wykonanej przez firmę IKROPKA – wskazano na konieczność wycięcia 148 drzew. W opracowanej rok później inwentaryzacji firmy “Kształtowanie Zieleni i Krajobrazu «EDEN» inż. Edmund Steckiewicz” mowa jest już o usunięciu ponad 700 drzew.

Park ten wpisany jest do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego, dlatego też wszystkie prowadzone w nim prace i wcześniej przygotowane dokumenty i projekty wymagają decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nie otrzymaliśmy jeszcze decyzji na wycinkę drzew. Zgodnie ze złożonym wnioskiem zaproponowano do usunięcia ze względów sanitarnych 175 chorych drzew oraz 129 zagrażających bezpieczeństwu, czyli wypróchniałych, obumarłych – wyjaśniała 27 września rzecznik świdnickiego magistratu, Magdalena Dzwonkowska. Zaznaczyła przy tym, że w inwentaryzacji przygotowanej przez firmę EDEN podano jedynie „propozycję” usunięcia 717 drzew. – Urząd zwrócił się do konserwatora zabytków o wydanie zgody na usunięcie 304 drzew (175 ze względów sanitarnych i 129 ze względów bezpieczeństwa). Dopiero po przygotowaniu projektu zagospodarowania zieleni, który jest teraz w trakcie opracowywania, będziemy mogli zgłosić ilość drzew do usunięcia ze względów kompozycyjnych. I na to również Urząd będzie musiał otrzymać decyzję konserwatora – wskazała rzecznik.

O informację w sprawie aktualnego stanu opiniowania zwróciliśmy się do konserwatora zabytków. – W maju tego roku uzgodniliśmy koncepcję programowo-przestrzenną dla rewitalizacji Parku Młodzieżowego w Świdnicy wnosząc swoje uwagi. Uwagi zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej dla rewitalizacji Parku. W sierpniu zostało wydane pozwolenie na rewitalizację Parku w zakresie korekty układu komunikacyjnego, remontu nawierzchni, rozbiórki wtórnych elementów budowlanych, elementów małej architektury i oświetlenia. Obecnie procedowanie są wnioski o wydanie pozwolenia na wycinki drzew. Decyzje w tym zakresie nie zostały jeszcze wydane – tłumaczy Anna Nowakowska-Ciuchera, kierownik wałbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytów.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułMistrzostwa Polski w powożeniu
Następny artykułRozpoczęły się zapisy na Jarmark Bożonarodzeniowy