Strona główna Wydarzenia Świdnica 30 lat świdnickiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK

30 lat świdnickiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK

0

Jubileusz 30-lecia świętował świdnicki oddział Światowego Związku Żołnierzy AK. Uroczystość została zorganizowana w siedzibie Hufca ZHP w Świdnicy.

Stowarzyszenie żołnierzy A.K. obw. Świdnica zostało powołane 1 grudnia 1989r. z siedzibą w Rynku 10/1. Prezesem został wybrany Stanisław Janczak. Od roku 1990 zmieniono nazwę no Światowy Związek Żołnierzy A.K. oraz rozpoczęto weryfikację i przyjmowanie członków, których w krótkim czasie w ewidencji odnotowano 84 osób. Prezes Janczak w roku 1992 powołał fundację na zakup sztandaru wśród sponsorów byli lekarze, rzemieślnicy, zakłady pracy, stowarzyszenia, a przede wszystkim sami członkowie – kombatanci. Poświęcenie sztandaru dokonano w Bazylice przez Biskupa polowego Leszka Głódzia w obecności ks. kard. Gulbinowicza. Odbyło się to 4 X 1992r. w asyście gen. Ornatowskiego, a także Prezesa Okręgu dr Jerzego Ważniaka.

Sztandar uczestniczył we wszystkich uroczystościach patriotycznych w Świdnicy I miastach ościennych, a także we Wrocławiu, Wawelu, Warszawie, Lublinie. Wałbrzychu, Częstochowie, Monte Casino. W tym roku uhonorowany został Krzyżem Semper Fidelis.

W ostatnich latach bardzo wielu naszych kombatantów odeszło na „Wieczną Wartę”, a w liczbie 22 członków mamy tylko dwóch Weteranów oraz 5 żon kombatantów – opisują działacze. –  Do obowiązków naszych członków należy przekazywanie wartości patriotycznych młodemu pokoleniu. Współpracę ze szkołami, organizacjami I stowarzyszeniami typu WiN Sybiracy, Lwowiacy, Żołnierze Wojska Polskiego. Naszym przyjacielem i opiekunem jest ZHP im. „Szarych Szeregów”, który użyczył nam pomieszczeń oraz wystawia asystę harcerzy do naszego sztandaru. Z inicjatywy naszego związku zamontowano w kościele N. M. Panny Królowej Polski tablicę ku czci zamordowanych w II-ej Wojnie Światowej. Poświęcenia oraz homilię wygłosił ks. Kanonik Kapelan A.K. Jan Bagiński. Do naszych obowiązków należy opieka nad żonami zmarłych naszych członków.

Zdjęcia Dariusz Nowaczyński