Strona główna 0_Slider Większa strefa płatnego parkowania i parkingi wielopoziomowe? To pomysły magistratu

Większa strefa płatnego parkowania i parkingi wielopoziomowe? To pomysły magistratu

13

Podczas najbliższego posiedzenia świdnickiej Rady Miejskiej przedstawione zostanie opracowanie dotyczące miejskiej polityki parkingowej. W dokumencie przygotowanym przez świdnicki magistrat wyliczono dotychczas zrealizowane oraz planowane inwestycje mające związek z budową nowych miejsc postojowych. Przedstawiono w nim także propozycje dalszych działań, mających na celu usprawnienie Strefy Płatnego Parkowania.

Problem z parkowaniem jest jednym z ważniejszych zagadnień z jakim muszą się zmierzyć włodarze miast. W większości miast w Polsce sposób na walkę z wzrastającą liczbą samochodów to wprowadzenie strefy płatnego parkowania oraz ciągłe zwiększanie liczby miejsc do parkowania. W Świdnicy jest zarejestrowanych prawie 30 000 samochodów osobowych, co daje 544 samochody na 1000 mieszkańców. W liczbie posiadanych samochodów przewyższamy większość krajów Unii Europejskiej. Ciągłe monity mieszkańców oraz Radnych Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie nowych miejsc do parkowania skutkują powiększającą się z roku na rok pulą dostępnych miejsc do parkowania – stwierdzono w „Polityce parkingowej Świdnicy”, przygotowanej przez wydział dróg i infrastruktury miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Zgodnie z przedstawionymi wyliczeniami, od poprzedniego opracowania dotyczącego parkowania z 2011 roku do pierwszego półrocza 2019 roku wybudowano 1 062 nowe miejsca do parkowania za łączną kwotę 4 680 334,50 zł. – Na przestrzeni lat liczba miejsc do parkowania w ujęciu rocznym ulegała mocnym wahaniom. Najwięcej miejsc parkingowych udało się wybudować w roku 2015, niewiele mniej w roku 2012. W latach następnych widać tendencje spadkową. Najmniejsza liczba stanowisk postojowych powstała w roku 2016 roku – 67 szt. Spadająca liczba budowanych miejsc do parkowania nie pokrywa się ze zmniejszonymi kwotami wydatkowanymi na cele parkingowe. Wręcz przeciwnie, z roku na rok coraz więcej środków jest przeznaczane na budowę parkingów. W 2012 roku na budowę 213 miejsc postojowych wydano kwotę 544 000 zł, w 2018 roku na 73 miejsca parkingowe wydano prawie dwa razy tyle – 852 000 zł – wskazują autorzy opracowania.

Najwięcej miejsc do parkowania powstało na Osiedlu Młodych – 300 szt, później w Centrum – 278 szt., a potem na Osiedlu Zarzecze – 211 szt. Najmniej powstało na Zawiszowie – 178 szt. i dzielnicy Zachód wraz z Kraszowicami – 95 szt.

mat. UM Świdnica

Należy zaznaczyć, że terenów należących do Gminy Miasto Świdnica, które można przeznaczyć na cele parkingowe jest coraz mniej. Wykorzystując wszystkie możliwe lokalizacje na budowę parkingów i tak nie uda się zagwarantować miejsc postojowych dla każdego zarejestrowanego samochodu w Świdnicy. Jeśli istniejący trend związany z zwiększającą się liczbą aut będzie się utrzymywał to problem z roku na rok będzie się pogłębiał. Planowane inwestycje parkingowe w Świdnicy, dla których przygotowano dokumentacje techniczne pozwalają na wybudowanie 687 miejsc do parkowania za szacowaną kwotę ok. 6 000 000,00 zł – wyliczono.

Doświadczenia miast USA i Europy Zachodniej pokazują, że zwiększanie powierzchni parkingowej i poszerzanie ulic nie rozwiązuje problemu, a przeciwnie – pogłębia go, gdyż zachęca więcej osób do korzystania z własnych aut. Parkingów jest więc wciąż za mało, co rodzi konieczność długiego poszukiwania wolnego miejsca postojowego. Generuje to dodatkowy ruch i zabiera kierowcom czas, ponadto skłania do pozostawiania pojazdów w miejscach do tego nie przeznaczonych, np. na chodnikach, trawnikach czy ścieżkach rowerowych. Budowa kolejnych miejsc do parkowania jest swego rodzaju ślepą ulicą. Miasto ma być dla ludzi, nie można każdego skrawka zieleni zmieniać w betonowa pustynię – zwrócono uwagę w dokumencie.

mat. UM Świdnica

Oprócz zapowiedzi budowy nowych miejsc parkingowych przy ulicach: Marcinkowskiego, Słowackiego, Sikorskiego, Henryka Pobożnego, Gdyńskiej, czy też przebudowywanych obecnie: Siostrzanej, Franciszkańskiej i Traugutta, opracowanie magistratu porusza także kwestię Strefy Płatnego Parkowania. SPP obejmuje obecnie 44 ulice w świdnickim śródmieściu i obejmuje około 1163 miejsca postojowe.

Jak wskazują autorzy parkingowego opracowania, aby zmaksymalizować wykorzystanie miejsc postojowych na obszarze Strefy Płatnego Parkowania należy zastanowić się nad wdrożeniem szeregu rozwiązań. Wśród nich znalazły się pomysły podniesienia cen abonamentu dla mieszkańców, tworzenie parkingów wielopoziomowych, powiększenia strefy SPP, czy też zakupu nowych parkomatów pozwalających na płatność kartami kredytowymi.

1) Zmiana zapisów w uchwale RM w sprawie wydawania abonamentów dla mieszkańców: wyprowadzenie pojazdów mieszkańców SPP na zaplecza budynków poprzez podniesienie ceny abonamentu mieszkańca; przypisanie abonamentu do ulicy (maksymalnie 2 ulic) na której zameldowany jest (zamieszkuje) właściciel pojazdu; wydawanie abonamentów okresowych przypisanych do nr rejestracyjnych pojazdów. 2) Zwiększenie wykorzystania miejsc parkingowych, a więc zwiększenie rotacji poprzez podwyższenie opłat za parkowanie w miejscach najbardziej obleganych. 3) Tworzenie nowych miejsc parkingowych, nowych parkingów w tym wielopoziomowych w obszarze SPP. 4) Rozważenie możliwości poszerzenia obszaru SPP. 5) Korzystając z rozwoju techniki warto wspomnieć o kilku innowacyjnych rozwiązaniach, które mogą pomóc w sprawnym zarządzaniem Strefą Płatnego Parkowania: a) zakup nowych parkomatów wyposażonych w funkcjonalność np. zapłaty za postój kartą kredytową, dokonania opłaty dodatkowej w parkomacie, możliwość dokupienia biletu w parkomacie, b) systemy naprowadzania kierowców na wolne miejsca parkingowe. Rewelacyjne rozwiązanie redukujące stres, frustrację związaną ze znalezieniem wolnego miejsca, a przez to minimalizuje rotujące pojazdy poszukujące wolnych miejsc, redukuje ilość spalin oraz odgłosów przejeżdżających aut, c) inwestycja miasta w budowę parkingów wielopoziomowych – wyliczono.

Z pełnym opracowaniem można się zapoznać pobierając dokument „Polityka parkingowa Świdnicy” (24,5 MB).

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułStrącić Sokoła ze szczytu ligowej tabeli
Następny artykułPo zderzeniu wpadł do rowu