Strona główna Wydarzenia Strzegom Uczcili pamięć więźniów byłego obozu pracy w Rusku

Uczcili pamięć więźniów byłego obozu pracy w Rusku

0

Dwa dni trwały gminne uroczystości poświęcone pamięci wszystkich poległych, a także żyjących jeszcze więźniów byłego obozu pracy w Rusku z okazji XVI Spotkań Religijno-Patriotycznych.

W pierwszym dniu, 13 września, dla młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy Strzegom, przygotowane zostało „V sympozjum popularnonaukowe”, które odbyło się w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie. Uczniowie wysłuchali: wygłoszonego przez Jerzego Rudnickiego – specjalistę Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Wrocławskiego Oddziału IPN referatu nt. „Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944-1956″ oraz wystąpienia Tadeusza Kazimierza Mroza – zastępcy przewodniczącego Zarządu Głównego Ruchu Wolnych Demokratów, a przede wszystkim byłego więźnia OPW w Rusku nt. wspomnień związanych z pobytem w tymże obozie. Najistotniejsze informacje dotyczące historii Obozu Pracy Więźniów w Rusku przygotowali – w ramach projektu edukacyjnego – uczniowie z ZSP w Jaroszowie. Sympozjum przeplatane było poezją autorstwa Tadeusza Kazimierza Mroza, deklamowaną przez jaroszowską młodzież.

Główne uroczystości rozpoczęły się w niedzielę, 15 września mszą św. w kościele w Rusku, którą koncelebrowali: ks. Przemysław Pojasek – redaktor świdnickiego “Gościa Niedzielnego”, ks. Jan Olender – poprzedni proboszcz parafii w Jaroszowie oraz ks. Marek Krysiak – proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie. Liturgię eucharystyczną oprawą muzyczną ubogacił zespół wokalno-instrumentalny “Jeruzalem” z Jaroszowa.

Po mszy św. nastąpiło przejście przed obelisk z tablicą pamiątkową. Złożono okolicznościowe wieńce i kwiaty oraz odmówiono modlitwę za Ojczyznę i więźniów poległych w stalinowskich i nazistowskich łagrach i obozach pracy. Słowa refleksji dotyczące minionych czasów oraz wydarzeń, jakie miały miejsce w Rusku w latach 1948-1956 skierowali do uczestników: burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta, poseł Katarzyna Izabela Mrzygłocka oraz Tadeusz Kazimierz Mróz – były więzień OPW w Rusku.

/UM Strzegom, opr. mn/