Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Święto Narodów: Europejskie Spotkanie Miast Partnerskich

Święto Narodów: Europejskie Spotkanie Miast Partnerskich

0

Sieć partnerskich kontaktów między różnymi jednostkami samorządu terytorialnego i regionami w Europie liczy ponad 20 000 umów. W tym gronie jest gmina Świdnica, współpracująca obecnie z 4 europejskimi miastami: z Lampertheim (Niemcy), Maldegem (Belgia), Adrią (Włochy) i Ermont (Francja) oraz 2 polskimi gminami: Żukowo (pow. kartuski, woj. pomorskie) i gminą Świdnica (pow. zielonogórski, woj. lubuskie). Gmina Świdnica była w tym roku gospodarzem Europejskiego Spotkania Miast Partnerskich.

Partnerstwo gmin od wielu lat jednoczy ludzi ponad granicami, jest częścią naszego codziennego życia. Pozwala dzielić się doświadczeniami i korzystać ze zdobytej wiedzy w różnych aspektach życia społecznego, edukacyjnego czy kulturalnego. Pozwala tez na dyskusję na ważne, a czasem i trudne tematy – podkreślała wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek, podczas konferencji burmistrzów w Pałacu w Krzyżowej.

To właśnie w Krzyżowej, w historycznym miejscu polsko-niemieckiego pojednania omawiano nowe założenia do obustronnej współpracy, a także poruszano kwestie osób niepełnosprawnych. Działalność Fundacji „Krzyżowa” uczestnikom spotkania przedstawiła Anna Kudarewska, dyrektor ds. programowych, kierownik Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży. Obecni na konferencji przedstawiciele delegacji oficjalnych zgodnie przyjęli założenia dotyczące wspierania obustronnej współpracy ze szczególnym uwzględnieniem projektów dedykowanych młodzieży. Po zatwierdzeniu planów przez poszczególne władze samorządowe w miastach partnerskich, pierwsze takie spotkanie planowane jest już na wiosnę 2020 r. w niemieckim mieście Lampertheim, o czym zapewniał burmistrz tego miasta Gottfried Störmer wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Brigidą Stass.

Na uwagę zasługuje fakt, że na przestrzeni kilkunastu lat młodzież z gminy Świdnica uczestniczyła w ponad 14 spotkaniach, a ostatnie trzy miały miejsce w ostatnim roku pomiędzy młodzieżą ze SP im. M.Kopernika w Pszennie i uczniami ze Szkoły A. Delpa w Lampertheim.

Nieodzownym elementem Święta Narodów są również spotkania z mieszkańcami poszczególnych miast. W tym roku do Krzyżowej, gdzie odbyło się uroczyste powitanie zawitali goście z Włoch, Niemiec, Francji, Belgii i polskiej gminy Żukowo. Przez 3 dni poznawali kulturę, zwyczaje, a także zabytki gminy Świdnica i Dolnego Śląska. Była również okazja do wzajemnych rozmów z przedstawicielami organizacji pozarządowych, kół gospodyń, klubów seniora, straży pożarnych, którzy przyczynili się do pomocy w organizacji Święta Narodów.

Główne uroczystości zakończyła wspólna modlitwa o pokój na świecie w katedrze świdnickiej, przy współudziale samorządowców z miast partnerskich, której przewodniczył biskup Ignacy Dec.

/Informacja i zdjęcia UG Świdnica/