Strona główna Wydarzenia Strzegom Strzegom pierwszym miastem na Dolnym Śląsku w „Koalicji 5 frakcji”

Strzegom pierwszym miastem na Dolnym Śląsku w „Koalicji 5 frakcji”

0

Oddział ENERIS Surowce we Wrocławiu razem z Urzędem Miejskim w Strzegomiu zaprezentował dzisiaj działanie systemu RFID z udziałem śmieciarki oraz pojemników z czipami. Dodatkowo Strzegom jako pierwsze miasto w województwie oficjalnie przystąpił do Koalicji 5 frakcji, pokazując innym samorządom w regionie jak sprawnie zarządzać odpadami w gminie.

Od niemal pół roku w gminie Strzegom obowiązują nowe zasady odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, z podziałem na 5 frakcji. – Mogę śmiało stwierdzić, że w naszej gminie udało się wprowadzić nowoczesny i transparentny system zbiórki odpadów, dostosowany do potrzeb mieszkańców i zgodny z wymaganiami współczesnego rynku. Dzięki sprawnej współpracy z operatorem odbierającym odpady, jasnym zasadom segregacji, systemowi monitorowania odbioru odpadów i szerokiej edukacji mieszkańców, mamy szansę żyć w czystym i zadbanym otoczeniu. Teraz wszystko w rękach strzegomian, od ich codziennych zachowań zależy, czy zdołamy osiągnąć unijne poziomy odzysku odpadów i unikniemy kar za nieprzestrzeganie prawa – powiedział Zbigniew Suchyta, burmistrz Strzegomia.

System odbioru odpadów w Strzegomiu został zaprojektowany w taki sposób, by zwiększyć efektywność selektywnej zbiórki oraz wyeliminować luki w bazach danych.

Jak podkreśla Jolanta Dryja, Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu: – Nasz system gospodarki odpadami spełnia najwyższe standardy, jednak prawidłowa segregacja „u źródła” jest najważniejsza. Apelujemy do mieszkańców zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej, a także właścicieli i pracowników firm, aby zwracali uwagę na właściwe oddzielanie poszczególnych frakcji i nie mieszali odpadów. Plastik i metal powinien trafiać do żółtych pojemników, odpady zmieszane do czarnych, z kolei szkło należy umieszczać w zielonych dzwonach, a papier w niebieskich. Od przyszłego roku bioodpady będzie można wrzucać do pojemników brązowych. Selektywna zbiórka odpadów jest w naszym wspólnym interesie wszyscy chcemy jak najwięcej odzyskiwać surowców, nie narażać gminy na dodatkowe koszty, a także mieć realny wpływ na stan środowiska, w jakim żyjemy.

Segregacja odpadów nie byłaby efektywna, gdyby nie skuteczny monitoring. Wprowadzenie w Strzegomiu tzw. systemu RFID pozwala gminie w sposób obiektywny i niezależny od operatora gromadzić dane na temat odbioru odpadów. To także sposób na weryfikację złożonych przez mieszkańców deklaracji dotyczących segregacji.

– System RFID zapewnia przede wszystkim uszczelnienie systemu odbioru odpadów. Monitoring umożliwiają etykiety RFID (tzw. czipy) umieszczone na pojemnikach (czarnym i żółtym) oraz czytniki i waga zainstalowana na śmieciarkach, odbierających odpady zmieszane. Podczas odbioru odpadów przez pracowników ENERIS Surowce, czytnik znajdujący się na śmieciarce odczytuje adres nieruchomości i wagę odpadów w czarnym pojemniku. To oznacza, że do śmieciarki nie mogą być wrzucone niezważone odpady zmieszane, dlatego wszystko co jest poza pojemnikiem musi być do niego zapakowane i potem wrzucone do śmieciarki – podkreśla Jakub Łaba, manager z wrocławskiego oddziału ENERIS Surowce.

W ramach monitoringu RFID skanowane dane to wielkość pojemnika i jego identyfikator, odbierana frakcja, waga odpadów zmieszanych, adres posesji, data
i godzina odbioru, a także ewentualna przyczyna nieodebrania odpadów. Zbierane dane są przetwarzane wyłącznie przez operatora systemu – firmę ENERIS Surowce oraz Urząd Miejski w Strzegomiu, a oznakowanie pojemników jest zgodne z prawem o ochronie danych osobowych (RODO).

Przygotowania do wprowadzenia 5-frakcyjnego systemu gospodarki odpadami
w gminie Strzegom trwały od 2018 roku. Wieloetapowe konsultacje społeczne (powołanie specjalnej grupy roboczej) i idące za nimi działania edukacyjne, takie jak np. wystawa Strażnicy Planety, organizacja ekologicznych gier miejskich w czasie Dni Strzegomia czy spotkania w sołectwach oraz planowane materiały dla szkół, mają na celu poprawę zbiórki odpadów komunalnych w gminie, a docelowo także ogólnego stanu środowiska naturalnego.

Organizacja efektywnych zasad zbiorki odpadów od mieszkańców to pierwszy krok do działania nowoczesnego systemu. Równie ważne jest wdrożenie sprawdzonych metod edukacji ekologicznej i dotarcie do szerokich grup odbiorców. Dlatego Strzegom postanowił połączy siły z innymi samorządami oraz firmami i przystąpił do Koalicji 5 frakcji. Dzięki temu jako pierwszy samorząd w województwie dolnośląskim będzie mógł korzystać z wypracowanych i sprawdzonych narzędzi edukacyjnych, a jednocześnie dzieli się własnymi dobrymi praktykami. W ten sposób ma szansę zaistnieć w świadomości Polaków jako gmina nie tylko ekologiczna, ale też nowoczesna.

– Cieszymy się, że Strzegom przygotowując się do przystąpienia do Koalicji 5 frakcji był niezwykle zaangażowany i aktywny w działach edukacyjnych. Dzięki współpracy z Urzędem Miejskim udało nam się przygotować edukacyjne filmy z praktycznymi wskazówkami o segregacji odpadów, w których występują także mieszkańcy miasta. Od teraz materiały filmowe Strzegomia może ogląda cała Polska i brać przykład z dolnośląskiej gminy – podkreśla Magdalena Sułek-Domańska, jedna z inicjatorek Koalicji 5 frakcji i dyrektora ds. komunikacji w ENERIS.

Filmy można obejrzeć na stronie www.5frakcji.pl.

Informacje na temat systemu gospodarki odpadami w gminie i mieście Strzegom można znaleźć na stronie: https://eneris.pl/najczesciej-zadawane-pytania-strzegom/. Dodatkowo w przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta (BOK), adres: ul. Jerzmanowska 8 we Wrocławiu, al. Wojska Polskiego 75 w Strzegomiu (siedziba ZUK), tel.: 884 201 912.

/informacja i zdjęcia nadesłane, opr. red./

Poprzedni artykułPremier Morawiecki odwiedzi Świdnicę
Następny artykułPoszukają pierwszych punktów w tym sezonie